Innovatie

Groningen verwelkomt deelnemers internationaal energie-symposium

‘Hydrogen capital’ Groningen is op 7 en 8 oktober het decor van het symposium ‘Wind meets Gas’. Hoofdrolspelers op het gebied van duurzaamheid en energie praten hier met elkaar over de energietransitie en de belangrijke rol die waterstof hierbij kan spelen. Als hoofdstad van de Europese waterstofregio ‘hydrogen valley’ verwelkomt Groningen de deelnemers, zowel digitaal als via posters en banieren, met de boodschap ‘Welcome to the hydrogen capital’. De openingstoespraak wordt donderdag gehouden door koning Willem-Alexander.


Leestijd: 2 minuten

PvdA en CU: Overkap grote parkeerterreinen met zonnepanelen
PvdA en CU: Overkap grote parkeerterreinen met zonnepanelen

Volgens burgemeester Koen Schuiling ervaren we in Groningen de noodzaak om zo snel mogelijk alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen en zetten we onze brede ervaring als hoofdstad van de energieregio in om volop gebruik te maken van de mogelijkheden die waterstof ons daarbij biedt. “Groningen voelt de urgentie. Groningen heeft de kennis en de mensen. Groningen beschikt over de infrastructuur. De gemeente Groningen kent daarbij een grote behoefte om als motor van de Europese waterstofeconomie bij te dragen aan het oplossen van een wereldwijd probleem door voorop te lopen en verder te komen met waterstof.”

Economische voordelen

Wethouder Berndt Benjamins van Economische Zaken benadrukt ook de economische component. “Afbouwen van de winning van gas uit de Groninger bodem en vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen komen ons woon- en leefklimaat ten goede. Maar investeren in waterstof betekent ook maximaal behoud van kennis, talent en banen in Groningen.”

Initiatieven

In deze regio zijn vele initiatieven om de potentie van waterstof te benutten. In de New Energy Coalition werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om de energietransitie te versnellen. HEAVENN (Hydrogen Energy Applications for Valley Environments in the Northern-Netherlands) ontwikkelt een groene waterstofwaardeketen. Op de Zernike Campus wordt gebouwd aan het Hydrohub MegaWatt Test Centre en de Groene Waterstof Booster, innovatiecentra voor groene waterstof. Maar denk ook aan een bedrijf als Holthausen, grote innovator op het gebied van waterstof en vervoer. En binnen het wagenpark van de gemeente Groningen rijden nu zo’n 10 voertuigen op groene waterstof en er zijn ook nog zo’n 40 in bestelling.

Bewustwording

‘Welcome tot the hydrogen capital’ richt zich niet alleen op de deelnemers van het symposium. Het is ook de start van activiteiten om inwoners, instellingen en bedrijven meer bewust te maken van de voortrekkersrol die Groningen inneemt in de energietransitie en de grote mogelijkheden die er de komende tijd liggen door nu in te zetten op groene waterstof.