Innovatie

Groningen: windenergie wél in Roodehaan, maar Westpoort valt af als locatie

Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Groningen voor om door te gaan met de ontwikkeling van windenergie in het gebied Roodehaan. En om te stoppen met de verkenning naar windenergie in het gebied Westpoort. Daarvoor in de plaats wil het college op zoek gaan naar een alternatief.


Leestijd: 1 minuut

Het college stelt dit voor aan de raad op basis van alle onderzoeken die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd door het Windplatform. Daarin werkten energiecoöperatie Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen samen.

Woensdag 14 april spreekt de raad hierover met omwonenden. Op 21 april is de meningsvormende bijeenkomst van de gemeenteraad en op 28 april neemt de raad een besluit over het voorstel van het college.

Op Roodehaan laten de onderzoeken , volgens het college van B&W, zien dat windenergie hier goed haalbaar is. “We zien hier voldoende ruimte om invulling te geven aan onze klimaatdoelstellingen, en zo als gemeente onze verantwoordelijkheid te nemen. We voelen ons gesteund door enquêtes die laten zien dat er in onze gemeente draagvlak is voor windturbines. Dat dit voor veel mensen wel anders is wanneer de windturbines dichter bij komen, is bekend en bleek bijvoorbeeld ook uit de Windverkenning waar we uw raad vorig jaar over informeerden”.

Leden van de klankbordgroep hebben volgens B&W duidelijk kenbaar gemaakt de ontwikkeling van windenergie op deze plek niet te willen. “Maar alles afwegend zijn wij van mening dat het belang van de energietransitie en de opgave voor duurzame opwek het nodig maakt om verder te gaan met de ontwikkeling van windturbines op Roodehaan".

"Door als gemeente zelf de ontwikkeling van de windturbines verder op te pakken, kunnen we het zorgvuldige proces met omwonenden voortzetten en werken aan windturbines waarbij we ook rekening houden met de zorgen van omwonenden en met hun wensen met betrekking tot koppelkansen. Dat betekent dat we samen met omwonenden uitwerken hoe we de turbines aanvaardbaar kunnen maken voor de directe omgeving.”

Lees het raadsvoorstel of kijk voor alle informatie op windplatformgroningen.nl.