Innovatie

Gronings bedrijf: ‘E-commerce duidelijker plek geven in onderneming'


Leestijd: 1 minuut

Het laten verrichten van een zogenoemde site-scan of een ict-scan kan ondernemers veel geld en ergernis besparen bij de invoering van e-commerce in hun bedrijf. Dit blijkt uit ervaringen van René Rademaker, directeur van Rademaker ICT Advies. Met een site-scan worden eventuele tekortkomingen en problemen met betrekking tot de huidige site in kaart gebracht, zodat de site beter aansluit bij de wensen van bezoekers. Met een ict-scan worden de bedrijfsprocessen geanalyseerd. Uit die analyse komt naar voren waar de knelpunten en kansen liggen om e-commerce succesvol aan te laten sluiten bij de bestaande bedrijfsprocessen.Uit de praktijk, zo blijkt uit ervaringen van Rademaker, is naar voren gekomen dat veel bedrijven uit de regio Groningen de afgelopen tijd internet hebben ontdekt. Men is aanwezig op internet: de ondernemer heeft een website en een e-mail adres. Echter, het hebben van een internetsite is niet voldoende; deze zal ook beheerd moeten worden. En wanneer ondernemers echt succesvol e-commerce willen toepassen, dan is inbedding in de organisatie en aanpassing van het bedrijfsproces noodzakelijk. Alleen wanneer de interne systemen goed aansluiten wordt het eenvoudiger e-commerce in te voeren. Als dit niet het geval is zal men toch eerst de interne bedrijfsprocessen onder de loep moeten nemen. Wanneer dit gestructureerd gebeurt is de kans op succesvolle inbedding van e-commerce in het bedrijf groter, zo blijkt uit de ervaringen van Rademaker.Hij raadt ondernemers dan ook aan geen genoegen te nemen met een website als uithangbord, maar tijd te nemen hun onderneming te laten doorlichten op de mogelijkheden van e-commerce. En dat hoeft niet eens kostbaar te zijn, aangezien het Noorden diverse subsidiemogelijkheden kent om ondernemers te stimuleren bij e-commerce.