Innovatie

Groningse studenten met zelfrijdende kart naar Nederlands kampioenschap

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen doen met een zelfrijdende kart mee aan het eerste, Nederlandse kampioenschap voor zelfrijdende karts.


Leestijd: 1 minuut

Groningse studenten met zelfrijdende kart naar Nederlands kampioenschap
Groningse studenten met zelfrijdende kart naar Nederlands kampioenschap

Het gaat om HBO ICT studenten van de innovatiewerkplaats Digital Society Hub , die tijdens de Self Driving Challenge aantreden tegen studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het is het eerste jaar waarin studenten, die een kart zelfrijdend over een circuit laten rijden, racen tegen andere studenten van een andere hogeschool. Het is ook de eerste grote challenge van Hogescholen in Nederland op het gebied van autonoom vervoer. De finale is op 18 juni 2021.

De elektrische kart van de Groningse studenten is niet door de studenten zelf gebouwd maar wordt door de fabrikant De Grid Racing geleverd.

Self Driving Challenge

De Self Driving Challenge is een samenwerking tussen Quintor, de The Grid Racing, de Digital Society Hub (DSH) en de ook in Groningen gevestigde RDW. Doel van de wedstrijd is de techniek van zelfrijdende auto's te testen. RDW, de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt, biedt derdejaars HBO-ICT studenten een stageplek, Quintor levert expertise met een assessment en hardware en de DSH faciliteert de ruimte en begeleidt de studenten.

Met de Self Driving Challenge verzamelt RDW informatie over zelfrijdende auto's. Deze auto's moeten mogelijk aan aanvullende veiligheidseisen voldoen voor de veiligheid van alle weggebruikers.

RDW en Hanzehogeschool

Inmiddels werken er dertig stagiairs per jaar van de Hanzehogeschool bij de RDW. Veel zijn via aanbevelingen van medestudenten binnengekomen.

In de Digital Society Hub, de innovatie­werkplaats voor digitaliseringsprojecten van de Hanzehogeschool op de Groninger Zernike Campus, vinden de RDW en het onderwijs elkaar. Roland Hiemstra, Programmadirecteur DSH: "We wilden af van de ad-hoc samenwerkingen met het bedrijfsleven en werken nu aan een structurele verbinding tussen de theorie op school en de praktijk van alledag. De RDW werkt net als de politie en andere strategische partners permanent en dagelijks met haar projectteam bij ons op het Zernikepark 10."

Bron en meer informatie: klik hier