Innovatie

Grote investering in infrastructuur Eemshaven voor TenneT – energie van windmolens op zee naar stroomnet

De aanvoer van elektriciteit afkomstig van windparken op zee naar het vasteland krijgt een nieuwe impuls. De provincie Groningen is namelijk overeen gekomen om de oostpolder bij de Eemshaven in te richten voor electriciteitsinfrastructuur ten behoeve van Tennet. Dat heeft de provincie Groningen bekend gemaakt.


Leestijd: 1 minuut

Grote investering in infrastructuur Eemshaven voor TenneT – energie van windmolens op zee naar stroomnet
Grote investering in infrastructuur Eemshaven voor TenneT – energie van windmolens op zee naar stroomnet

De provincie Groningen, de gemeente Het Hogeland en TenneT (netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet) zijn overeengekomen dat de Oostpolder één van de drie locaties wordt voor de aanleg van elektriciteitsinfrastructuur. Hier gaat TenneT energie afkomstig van windmolens op zee omzetten voor verspreiding op het stroomnet. De locatie is het meest oostelijke deel van de Oostpolder, grenzend aan de N33 en de Oude Tjariet. Behalve in de Oostpolder heeft TenneT ook nog twee andere locaties in de Eemshaven op het oog.

Ruimte voor energie

Tennet is wettelijk verplicht om windparken op zee aan te sluiten op het Nederlandse hoogspanningsnetwerk omdat het hier om een nutsvoorziening gaat. De Eemshaven is een van de knooppunten in Nederland waar dit gebeurt. Voor het aansluiten op lokale, regionale en landelijke elektriciteitsnetten is uitbreiden en nieuwbouw van de infrastructuur noodzakelijk. Het gaat hierbij onder andere om hoogspanningsstations, kabels en lijnen. TenneT heeft hiervoor ruimte nodig. 

Voorwaarde

De gemeente en de provincie hebben de voorwaarde gesteld dat de ontwikkelingen van TenneT moeten aansluiten op de kwaliteitseisen van de gebiedsontwikkeling Oostpolder. Zo kunnen de kwaliteitseisen van de Oostpolder worden geborgd. TenneT moet bij de verdere planuitwerking daaraan voldoen en heeft toegezegd hiervoor uitgebreid onderzoek te gaan doen en samen te werken met provincie Groningen en gemeente Het Hogeland.