Innovatie

Heeft Groningen nieuw digitaal top-talent? Noorden Digitaal Talent Award geeft antwoord

Groningen is altijd hofleverancier geweest van digitaal talent. Maar hoe zit het met de nieuwste generatie jonge digitale ondernemers? Zit daar opnieuw uitzonderlijk talent bij? Dat zal straks blijken bij de uitslag van een bijzondere wedstrijd die de eerste week van februari wordt gehouden: de Noorden Digitaal Talent Award voor ICT-kanjers. (Foto boven: "onze" Ben Woldring in 1998).


Leestijd: 2 minuten

Heeft Groningen nieuw digitaal top-talent? Noorden Digitaal Talent Award geeft antwoord
Heeft Groningen nieuw digitaal top-talent? Noorden Digitaal Talent Award geeft antwoord

Zes aanstormende digitale talenten zijn genomineerd voor de Noorden Digitaal Talent Award. Noorden Digitaal biedt met deze prijs studenten en leerlingen uit Groningen, Friesland en Drenthe een podium om hun digitale ontdekkingen en oplossingen breed onder de aandacht te brengen. De Noorden Digitaal Talent Award bestaat uit een prijs van een vakjury en een publieksprijs voor het project met de meeste stemmen. Dit stemmen voor de publieksprijs kan van maandag 1 tot en met zondag 7 februari via https://noordendigitaal.nl.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat maakt op woensdag 10 februari om 15.55 uur via een livestream de winnaars bekend tijdens de landelijk Conferentie Nederland Digitaal.

Van 8 tot en met 10 februari 2021 staat digitalisering centraal tijdens de landelijke Conferentie Nederland Digitaal. De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.

De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De programmering van de Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en is dit jaar in nauwe samenwerking met Noorden Digitaal ingevuld.

Het noordelijk ecosysteem

Noorden Digitaal is een netwerkorganisatie om digitalisering in Noord-Nederland een stap verder te brengen. Noorden Digitaal biedt een podium voor innovatieve projecten, showcases en initiatieven en activiteiten op het gebied van de digitale economie en samenleving. Noorden Digitaal brengt netwerken en communities in het Noorden van Nederland samen en verbindt ondernemers, overheden, onderwijs, onderzoek en omgeving.

(Foto's: Bencom.nl)

Ben Woldring op de cover van Business Week in 2006
Ben Woldring op de cover van Business Week in 2006