Innovatie

Hoe ziet de toekomst van de Groningse landbouw er uit?

In het Forum Groningen gaat komende vrijdagmiddag 26 januari aan symposium van start gewijd aan de toekomst van de landbouw in Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Groningen: stikstofplan maken akkoord, maar mét perspectief landbouw en heldere doelen
Groningen: stikstofplan maken akkoord, maar mét perspectief landbouw en heldere doelen

Tijdens het symposium laten diverse sprekers hun licht schijnen op de toekomst van de Groningse landbouw.

Veel agrariërs erkennen dat we op een duurzamere manier met onze omgeving om moeten gaan, velen doen dit al. Anderen zouden de omslag wel willen maken, maar hebben hiervoor nog geen verdienmodel. De provincie wil graag met de betrokkenen werken aan een gebiedsplan met toekomstperspectief en de broodnodige duidelijkheid voor de agrariër.

Tegelijkertijd beschikken we op dit moment niet over de benodigde financiële middelen. Het doel van dit symposium is kennis bij elkaar brengen, hopelijk leidt dit tot andere inzichten en oplossingen, aldus de provincie.

Een van de sprekers is Henk Hulshoff, regiobestuurder LTO Noord, die spreekt over de actuele status van de landbouw in Groningen.

Leon Vonck, bestuurslid van GrAJK, gaat in op de vraag hoe de jonge Groningse boer naar de toekomst kijkt.

Jan Sikkema, directeur van Fascinating, houdt een inleiding over het toekomstige landbouwsysteem in Groningen en Noord-Nederland.

Henk Emmens, gedeputeerde landbouw en natuur, sluit de bijeenkomst af met een reflectie op de middag, en schetst wat er de komende maanden op stapel staat en de rol die de provincie wil spelen bij het vormgeven van de toekomstige landbouw in Groningen. 

Bron, meer informatie en opgave voor deelname: website Provincie Groningen.