Innovatie

Hogeschool vernieuwt Hanzeweb voor derde keer

De Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, komt voor de derde keer met een compleet vernieuwde website. Deze is bestemd voor 17.000 studenten, 700 medewerkers en voor belangstellenden.


Leestijd: 1 minuut

Het is de derde keer dat de Hanzehogeschool haar website compleet vernieuwt. De vorige versie dateerde nog van 1996, ongeveer de prehistorie in Internet-land.De Hogeschool heeft zich voorgenomen om de site voortdurend up to date te houden. Maar wie kijkt bij het kopje ‘nieuws’ kan daar nu nog weinig van merken: er staat een persbericht over een activiteit in maart 2001.Maar de Hanze-site is nog niet af, wellicht is dat de verklaring. Volgens het mededelingenblad van de Hanzehogeschool komt er op de nieuwe site ook nog een chatmogelijkheid.De Hanzehogeschool Groningen is een hogeschool met ruim 17.000 studenten en 1700 medewerkers. Studenten uit binnen- en buitenland studeren er aan vier faculteiten bij ruim zestig opleidingen die samen een kleine honderd afstudeerrichtingen bieden. Daarmee is de Hanzehogeschool een van de meest complete opleiders in het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland. In 1995 is het project Digitale Campus van start gegaan. Dit project is erop gericht het onderwijs te vernieuwen en verbeteren met behulp van informatie- en communicatietechnologie. Hierdoor hebben studenten en docenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanuit huis hun e-mail te openen en versturen en het intranet van de Hanzehogeschool te raadplegen. Ook veel aandacht krijgt internationalisering. Vanuit verschillende invalshoeken geven we dit begrip inhoud. Zo gaan er per jaar ongeveer vijfhonderd studenten naar het buitenland voor studie of stage en mag de Hanzehogeschool ieder jaar een groot aantal buitenlandse studenten verwelkomen. Daarnaast zijn docenten uit het buitenland regelmatig in Groningen te gast om colleges te verzorgen. Met buitenlandse HBO-instellingen ontwikkelt de Hanzehogeschool verder gezamenlijke onderwijsprogramma’s voor verschillende opleidingen. Dit biedt studenten bijvoorbeeld de mogelijkheid twee diploma’s te halen of een deel van hun opleiding in een ander land te volgen. (De bron van de laatate twee alinea’s is de website van de Hanzehogeschool)