Innovatie

Hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheidingen voor RUG-hoogleraren

Pauline Kleingeld, hoogleraar Ethiek en haar Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, krijgt in september de prestigieuze Spinozapremie. Tegelijkertijd krijgt Linda Steg, hoogleraar Omgevingspsychologie aan de RUG, de Stevinpremie. Dat zijn de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen in Nederland.


Leestijd: 3 minuten

Hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheidingen voor RUG-hoogleraren
Hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheidingen voor RUG-hoogleraren

Cisca Wijmenga, Rector Magnificus van de RUG, is ontzettend trots: “In het Gronings zouden we zeggen ‘het kon minder’, maar voor deze keer zeg ik dit is gewoon fantastisch! Een zeer terechte verdienste voor beide laureaten, en wat een eer voor onze universiteit om deze talentvolle vrouwelijke hoogleraren in huis te hebben. Ik hoop dat ze onze studenten nog lang veel inspiratie mogen en kunnen bieden.”

Naast de twee RUG-hoogleraren ontvangen de hoogleraren Nynke Dekker, Jan van Hest en Sjaak Neefjes de Spinozapremie, en hoogleraar Ton Schumacher de Stevinpremie. De zes topwetenschappers ontvangen de premie ter waarde van 2,5 miljoen euro voor hun uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk. Bij beide premies staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop; bij de Spinozapremie ligt de nadruk op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, en de Stevinpremie honoreert in de eerste plaats de maatschappelijke impact.

Kleingeld (foto rechts) en Steg (foto links) mogen de totale premie besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Ze krijgen de volledige vrijheid om hun onderwerp te kiezen en daar andere onderzoekers bij te betrekken.

De Spinozapremie en de RUG
Het is voor de negende keer dat een hoogleraar van de RUG de Spinozapremie krijgt. De eerste Groninger onderzoeker die er met een Spinozapremie vandoor ging, was George Sawatzky (hoogleraar Natuurwetenschap), in 1996. Vier jaar later volgde Dirkje Postma (hoogleraar Pathofysiologie van de ademhaling) en weer vier jaar later kreeg Ben Feringa (hoogleraar Organische Chemie) de felbegeerde prijs. Daarna bleef het even stil, maar dat maakte de RUG goed in 2014, 2015 en 2016. In 2014 ontving hoogleraar Trekvogelecologie Theunis Piersma de Spinozapremie, en Cisca Wijmenga, hoogleraar Humane Genetica was in 2015 aan de beurt. In 2016 waren het Lodi Nauta, hoogleraar Geschiedenis van de Filosofie, en Bart van Wees, hoogleraar Technische Natuurkunde, die samen het Spinoza-feestje vierden. Vorig jaar mocht hoogleraar Dynamica, Structuur en Vorming van de Melkweg Amina Helmi de Spinozapremie in ontvangst nemen.

De Stevinpremie wordt pas sinds 2018 uitgereikt: Linda Steg is de eerste ontvanger namens de RUG. 

Over prof. dr. Pauline Kleingeld
Pauline Kleingeld (1962), Hoogleraar Ethiek en haar Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Wijsbegeerte), is een scherpzinnig en eminent wetenschapper. Haar baanbrekende interpretatie van Kants ethiek en politieke filosofie biedt nieuwe perspectieven op moreel universalisme, autonomie, de vrije wil en kosmopolitisme. Ook legt Kleingeld de meetlat langs Kants racistische en seksistische vooroordelen. Haar originele aanpak en ideeën maken haar tot een internationaal toonaangevende Kant-expert, die tevens belangrijke bruggen slaat naar hedendaagse filosofische discussies en gedragswetenschappelijk onderzoek.

Over prof. dr. Linda Steg
Linda Steg (1965) geldt als hoogleraar Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) binnen haar betrekkelijk jonge vakgebied als een van de meest innovatieve en invloedrijke pioniers. Haar onderzoek richt zich op de vraag welke factoren milieuvriendelijk gedrag stimuleren. Een belangrijke uitkomst is dat mensen niet alleen handelen op basis van ‘rationele’ feiten en argumenten of kosten-batenanalyses, maar dat ook morele en milieuoverwegingen een rol spelen. Deze gedragsfactor heeft vooral dankzij Steg een hoge vlucht genomen in het internationale klimaatbeleid. Zo heeft ze met grensverleggend onderzoek naar milieugedrag van mensen, talrijke beleidsbepalende publicaties en deelname aan gezaghebbende internationale commissies, persoonlijk een grote bijdrage geleverd aan de snelle ontwikkeling van haar vakgebied.

Uitreiking premies in september 2020
De 26e feestelijke uitreiking van de Spinoza- en Stevinpremies vindt plaats op woensdag 30 september. Tijdens de uitreiking geven de Spinoza- en Stevinlaureaten inzicht in de inhoud van hun onderzoek en wordt duidelijk waarvoor ze de premie willen inzetten.