Innovatie

ICT-opleidingen bij IT Academy Noord-Nederland nu voordeliger dankzij subsidiemogelijkheden

Beschikbare (scholings)regelingen maken het juist nu financieel aantrekkelijk om een opleiding of leergang bij IT Academy Noord-Nederland te volgen. Momenteel bieden verschillende partijen (tijdelijk) de mogelijkheid om subsidie of een scholingsbudget aan te vragen voor het volgen van een opleiding. Zo stelt het UWV tijdelijk een verhoogd scholingsbudget beschikbaar voor krapte sectoren, waaronder ICT. Daarnaast stelt Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) >>


Leestijd: 2 minuten

ICT-opleidingen bij IT Academy Noord-Nederland nu voordeliger dankzij subsidiemogelijkheden
ICT-opleidingen bij IT Academy Noord-Nederland nu voordeliger dankzij subsidiemogelijkheden

speciaal voor werkgevers de subsidie Arbeidsmarktscholing Groningen ter beschikking en verlengen zij voor ondernemers in Friesland de voucherregeling MKB Fryslân.

Baankansen vergroten en positie op de arbeidsmarkt versterken

Het volgen van een opleiding of leergang bij de IT Academy wordt door de subsidiemogelijkheden heel voordelig en in veel gevallen zelfs helemaal gratis. Werkzoekenden vergroten hierdoor hun baankansen en professionals kunnen hun positie op de arbeidsmarkt versterken door het volgen van een opleiding. Het UWV laat zien welke beroepen goede baankansen bieden. Dat geeft richting aan mensen die op zoek moeten naar ander werk of willen nadenken over omscholing. De ICT-sector wordt door het UWV aangemerkt als kansrijk. Functies als Business Intelligence specialist, Data Analist, Programmeur, Systeemontwikkelaar en Securityspecialist vallen onder kansrijke beroepen.

Persoonlijk scholingsbudget UWV

Het UWV stelt een scholingsbudget beschikbaar voor diegene die specialist willen worden in een kansrijk beroep. In 2021 is het UWV Scholingsbudget verhoogd tot maximaal €5000,- (inclusief btw) per persoon. Voor dit bedrag kunnen deelnemers zich bij-of omscholen naar een nieuw beroep bij de IT Academy. Door het UWV worden enkele voorwaarden gesteld, zoals het ontvangen van een WW uitkering. Voor de overige voorwaarden kunnen zij contact opnemen met de eigen adviseur. Voor verdere vragen omtrent de scholingsbudgetten in de IT-branche kan contact opgenomen worden met Regina van der Werf van het UWV.

Arbeidsmarktscholing Groningen

Speciaal voor werkgevers stelt SNN de subsidie Arbeidsmarkt Scholing Groningen beschikbaar. Het doel van SNN met deze subsidie is de Groningse arbeidsmarkt te versterken en het kennisniveau te vergroten. Bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen via de subsidie 70% van de scholingskosten vergoed krijgen tot een maximum van €4000,-. Ook deze subsidie kan ingezet worden voor opleidingen en leergangen van de IT Academy. Aan deze regeling worden door SNN enkele voorwaarden gesteld. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van SNN.

Volgen van een opleiding bij de IT Academy

De opleidingen van de IT Academy kunnen een mooie springplank zijn voor een loopbaan in de ICT. Opleidingen als Data Analyse, Programmeren, Functioneel Beheer en Informatiebeveiliging zijn uitermate geschikt voor een van bovenstaande regelingen. Na afloop van ieder traject ontvangen cursisten een diploma of certificaat van deelname van IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. De trajecten van de IT Academy worden verzorgd door docenten van de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en/ of door experts van andere kennisinstellingen en bedrijven. Het onderwijs dat wordt verzorgd, wordt conform de richtlijnen van het RIVM en Vereniging Hogescholen aangeboden. Momenteel starten de trajecten volledig online. De verwachting is dat, wanneer de maatregelen dit toelaten, trajecten hybride worden verzorgd.

De productmanager van de IT Academy gaat graag met potentiële deelnemers in gesprek om te kijken welke opleiding geschikt is. Neem gerust vrijblijvend contact op met Mark Veldkamp.