Innovatie

Impuls voor Groningse film- en audiovisuele mediasector

Groningse bedrijven actief in de film- en audiovisuele mediasector hebben zich aangesloten bij een nieuw initiatief dat moet leiden tot versterking van de creatieve industrie. Het initiatief luistert naar de naam ‘De Beeldcoalitie’, en moet leiden tot een verdere professionalisering van deze bedrijfstak, door het onderwijs beter af te stemmen op de bedrijfstak. Initiatiefnemer is het Noorderpoort.


Leestijd: 2 minuten

‘Een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld in de veranderende film- en audiovisuele sector’. Dat is in één zin de kern van het nieuwe initiatief ‘De Beeldcoalitie’.

Maar liefst 32 Noordelijke partijen uit zowel het onderwijs als de creatieve industrie slaan daarvoor de handen ineen. Door nauwer met elkaar te gaan samenwerken, willen ze een stevig fundament leggen voor een welvarende en duurzame toekomst van de creatieve industrie in Groningen. De toekenning van een subsidie voor vier jaar van in totaal 1,3 miljoen euro door het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF), maakt dat ‘De Beeldcoalitie’ – waarvan Noorderpoort initiatiefnemer is – van start kan gaan.

“De film- en AV-mediasector ondergaat best ingrijpende veranderingen”, legt Marcella van der Spoel, teammanager bij de creatieve opleidingen van Noorderpoort, uit. “Denk alleen al aan de opkomst van digitale technologieën als AI, AR en VR. En we zien ook de noodzaak tot meer verduurzaming van producties. Daar moeten we als creatieve sector, waarin disciplines nauw samenhangen, klaar voor zijn.”

Samen staan we sterk

“We verstevigen hiermee in de volle breedte het netwerk van filmmakers in het Noorden”, bevestigt ook Iekje Smit, filmproducent en voorzitter van Filmvereniging Groningen. De vereniging vertegenwoordigt meer dan 100 Groningse filmmakers en van daaruit is Smit nauw betrokken bij de totstandkoming van het initiatief.

 “We kunnen hiermee echt een grote kwaliteitsimpuls geven aan de Noordelijke filmsector. Daar gaan we voor!” Van der Spoel vult haar aan. “Met elkaar zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst van een prachtige sector die volop in beweging is. Samen staan we sterk om de professional van morgen, vandaag op te leiden.” 

De volgende partijen zijn bij ‘De Beeldcoalitie’ aangesloten: Diepzeekonijn, Fedde Hoekstra, Filmhub Noord, Manfred Poppenk, MY Facilities/Cine Media Group, Jongerenomroep, ProTime, SPOT Groningen, AAAPEX Peter J. Reese Photography, Wijnand Klein AV, Tape TV Productions, Wart Warmsteker, Pixel Brouwers, De Productie Groningen, OOG TV, Bear Cinema Rentals, Vrroom Ultimate VR Experiences BV, Naked Heart Films, Diepduikmedia, Filmvereniging Groningen, Leading Video, Stichting I-flow, Saskia Jeulink, gemeente Groningen, RTV Noord, Noorderpoort, Alfa-college, DCTerra, Hanze, NHL Stenden, Winkler Prins, Leon van Gelder.