Innovatie

In de toekomst geen pijnlijk borstkankeronderzoek meer?

Geen vervelende of pijnlijke mammografie meer bij borstkankeronderzoek? In de toekomst in het in het Martiniziekenhuis waarschijnlijk mogelijk. Het ziekenhuis heeft een mamma-CT aangekocht, een innovatief röntgenapparaat dat zorgt voor vrouwvriendelijker onderzoek naar borstkanker.


Leestijd: 2 minuten

Foto | Martiniziekenhuis
Foto | Martiniziekenhuis

Een bijzondere aankoop, want het aantal mamma-CT’s is wereldwijd op twee handen te tellen. In Nederland staan er nu twee: één in Leiden en dus één in Groningen. “We verwachten dat de CT een belangrijke plek in zal nemen in de toekomstige diagnostiek bij patiënten met (verdenking op) borstkanker,” zegt Ton Tiebosch, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis. “De aankoop van de CT past dan ook precies bij de ambitie van het Martini Ziekenhuis om hooggespecialiseerde topklinische borstkankerzorg te leveren in het Academisch Borstcentrum Groningen.”

Mammograaf

Tegenwoordig gebruiken ziekenhuizen veelal een mammograaf om borstkanker op te sporen. Bij de mammograaf vindt het onderzoek plaats in een staande houding en wordt onder samendrukking van de borst tussen twee platen een opname gemaakt in één richting. Dit onderzoek wordt door sommige patiënten ervaren als pijnlijk door de druk die op de borsten komt te staan.

Het onderzoek met de mamma-CT gaat anders: de patiënt ligt plat op het apparaat waarbij de borst zonder druk uit te oefenen hangt. Het apparaat maakt opnamen rondom de borst vanuit alle richtingen. Dat kan voordelen hebben bij de diagnostiek.

Onderzoek

De mamma-CT zal niet direct voor alle patiënten worden gebruikt. Voorlopig zet het ziekenhuis het apparaat in voor onderzoek. Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de vergelijking tussen de beeldvorming met de mamma-CT en de MRI scanner. Het onderzoek gaat in juni van start en duurt in ieder geval 2,5 jaar. Het Martini Ziekenhuis werkt hiervoor samen met het UMCG en LUMC.

“We zijn enthousiast over de mogelijkheden van deze innovatieve techniek, maar er is nog niet veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gebruik,” vertelt radioloog Arnoud Meijer over het onderzoek. “Ik vind het belangrijk dat we als Martini Ziekenhuis een bijdrage kunnen leveren aan de kennis over de inzet van deze nieuwe vorm van diagnostiek.”

Deelname onderzoek

Patiënten kunnen door hun behandelend arts worden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Patiënten kunnen niet op eigen verzoek gebruik maken van de mamma-CT, ook niet bij wijze van uitzondering of als zij dit zelf betalen. Arnoud Meijer: “We kiezen voor deze werkwijze omdat wetenschappelijk nog niet bewezen is of de beeldvorming met de mamma-CT net zo nauwkeurig is als een mammograaf of MRI.”