Innovatie

Internationaal talent van groeiende betekenis voor economie van Groningen

Vacatures zijn vaak steeds lastiger te vervullen, zeker wanneer het gaat om specialistische kennis. Daarom is het voor de Groningse economie heel belangrijk dat de stad aantrekkelijk is en blijft voor (hoogopgeleide) migranten. Om deze reden heeft de gemeente Groningen besloten een instelling die zich inzet voor steun aan economische migranten en studenten in Groningen, langdurig te ondersteunen. Het gaat om het International Welcome Center North, dat werkt voor internationale bedrijven, startups, kennismigranten en families, internationale studenten en andere internationals in onze regio.


Leestijd: 2 minuten

Internationaal talent van groeiende betekenis voor economie van Groningen
Internationaal talent van groeiende betekenis voor economie van Groningen

De directeur publiekszaken en de directeur economische zaken van de gemeente Groningen hebben een overeenkomst getekend voor een langdurige samenwerking met het International Welcome Center North (IWCN). Dit is een voorziening voor economische migranten en internationaal MKB in Groningen en Noord -Nederland. De samenwerking bestond al langer, maar is nu formeel vastgelegd voor de komende jaren. Met de doorgroei van IWCN naar een stichting is IWCN nog beter in staat om de kennismigranten en internationale bedrijven te ondersteunen en te groeien in development, aldus het IWCN.

Diderik Koolman (afzwaaiend) directeur bij Economische Zaken en Gert Willem Hanekamp (directeur Publiekszaken) ondertekenden het contract. Ze zijn blij met voortzetting van de samenwerking, die er volgens hen nu al toe heeft bij gedragen dat Groningen een internationaal podium is geworden voor innovatie, bedrijvigheid en talent.

Belang voor de gemeente

IWCN is in hun ogen van groot belang voor de Gemeente Groningen vanwege het aantrekken en behoud van internationale staf, de ondersteuning van meekomende partners (spouses) en de dienstverlening aan internationale studenten. Naast de grote organisaties RUG en UMCG is ook de groei van kennisintensieve bedrijven belangrijk voor de toekomst van de stad. Het goed inrichten van een expat center als IWCN is een essentiële voorwaarde hiervoor.

Samenwerkingsverband IWCN

IWCN is sinds november 2014 het “expat center” voor Noord-Nederland en wordt gedragen door diverse stakeholders. Door de gezamenlijke aanpak kunnen zij werk doen voor onder andere internationale bedrijven, startups, kennismigranten en families, internationale studenten en andere internationals in onze regio.

Een aantal belangrijke stakeholders zijn, naast de gemeente Groningen:

  • 12 andere gemeenten (Assen, Eemsdelta, Emmen, Heerenveen, Het Hogeland, Leeuwarden, Midden-Groningen, Noordenveld, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Westerveld en Veendam);
  • de kennisinstellingen (Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen);
  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst als uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, die bij IWCN biometrie en uitgifte van werk- en verblijfsvergunningen verzorgt;
  • en de 3 Noordelijke provincies (Groningen, Drenthe en Friesland);

Internationale bedrijven

Met een groei naar maar liefst 3200 nieuwe kennismigranten in 2022, meer dan 6000  bezoekers en 67 nieuwe internationale bedrijven (totaal 374) is IWCN van waarde voor de Groningse economie. IWCN is een belangrijke factor voor ons vestigingsklimaat in Groningen en het noorden van Nederland. Na 8,5 jaar gaat IWCN verder als stichting met een sterk bestuur van organisaties, universiteiten en bedrijven.