Innovatie

Internationale conferentie ‘Connect to the Future’ in Groningen

Groningen is op 3 oktober de gastheer van een Europese conferentie ‘Connect to the Future’.Het congres, op de Zernike Campus,richt zich op publieke dienstverlening en op mensen die geïnteresseerd zijn in innovatie, dienstverlening en het gebruik van data.


Leestijd: 2 minuten

Internationale conferentie ‘Connect to the Future’ in Groningen
Internationale conferentie ‘Connect to the Future’ in Groningen

Op 3 oktober 2019 vindt het eindcongres plaats van het Europese Like! project waar de gemeente Groningen trekker van is. De conference: ‘Connect to the Future’ vindt plaats op het Zernike Campus in Groningen. Wethouder Paul de Rook (publieke dienstverlening en democratische vernieuwing) opent het congres.

Het congres richt zich op mensen die geïnteresseerd zijn in innovatie, dienstverlening en het gebruik van data. Dominic Campbell van ‘FutureGov’ in Londen houdt een keynote speech over ‘Designing public services for the 21st Century’, hoe bereidt de overheid zich voor op de nieuwste ontwikkeling in (digitale) dienstverlening? Wat betekent dit voor interactie met inwoners?

Like! Project

Het Like project is een Europees project waarbinnen tien partners (gemeenten, regio’s en kennisinstellingen) uit vijf verschillende landen samenwerken om de publieke dienstverlening voor de burgers te verbeteren. ‘Like! Building a Digital Innovation Culture’ gaat over de volgende thema’s: innovatiecultuur binnen de organisatie verbeteren, testen/implementeren slimmere services en beter inzicht te krijgen door data gebruik en het maken van dashboards. Ook Internet of Things (IoT) toepassingen maken onderdeel uit van Like! Wat Like! zo interessant maakt is elke Europese partner op zijn eigen manier met de ontwikkeling van de dienstverlening bezig is, maar dat de aanpak en de ‘best practices’ met elkaar gedeeld kunnen worden. Kennisoverdracht en leren van elkaar is essentieel.

Interreg North Sea Region

Het Like! project is een onderdeel van Interreg North Sea Region programma. Binnen dit programma werken landen rondom de Noordzee samen aan projecten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en energie. Het Like! project is gestart in oktober 2016 en de resultaten laten we zien op 3 oktober 2019 gedurende de Final Conference van het Like! project.

Masterclasses, magazines en excursies

Martyn Wallace van de Scottish Local Government Digital Office uit Glasgow leidt de conferentie in goede banen leiden als voorzitter. Het werk van 3 jaar Like! project wordt zichtbaar gemaakt door de presentatie van magazines waarin vele ‘best practices’ vanuit Europa op aansprekende manier worden verteld.

Daarnaast zijn er vier masterclasses over digitale democratie, chatbots, data-gedreven organisaties en digitale innovatie binnen de overheid. Deelnemers van het congres kunnen verder deelnemen aan vier excursies op Zernike Campus (waaronder het Centre for Information Technology, Bytesnet, Digital Society Hub en het 5G lab).

Meer informatie en aanmelden

Connect to the Future’ wordt mede georganiseerd met VNG-realisatie, de Vereniging Directeuren Publieke Dienstverlening en de Topkring Dienstverlening.

Meer informatie: https://northsearegion.eu/like/events/connect-to-the-future-final-conference/ (het congres is gratis toegankelijk maar opgave is verplicht).