Innovatie

Leningen voor Groningse ondernemers en stichtingen voor verduurzaming: "Fonds Nieuwe Doen"

Groningse ondernemers of stichtingen die willen verduurzamen kunnen een beroep doen op het Fonds Nieuwe Doen. Dat is een door de provincie Groningen ingesteld fonds met relatief aantrekkelijke voorwaarden. Kennelijk zó aantrekkelijk dat veel organisaties een lening afsloten, waardoor het beschikbare geld fondsvermogen snel op was. Vanwege het succes stellen Gedeputeerde Staten nu voor om het vermogen snel te verhogen zodat men er toch nog weel een beroep op kan doen. Het Fonds is er ook voor investeringen in zorg en leefbaarheid.


Leestijd: 1 minuut

Leningen voor Groningse ondernemers en stichtingen voor verduurzaming: "Fonds Nieuwe Doen"
Leningen voor Groningse ondernemers en stichtingen voor verduurzaming: "Fonds Nieuwe Doen"

Door de fors gestegen energieprijzen maar ook door een toenemende druk op leefbaarheids-voorzieningen en een constante vraag van zorgprojecten is er meer vraag naar leningen. Met name bij het deelfonds Energie is er nu te weinig geld beschikbaar. Met als gevolg dat FND een wachtlijst heeft voor aanvragers in het Energiefonds.

Verhoging van 50%

Gedeputeerde Staten willen de drie deelfondsen voor Energie, Leefbaarheid en Zorg van FND verhogen met 50%. Daarmee komt het totale fondsvermogen op 72 miljoen euro. De verwachting is dat met deze uitbreiding FND de komende jaren voldoende vermogen heeft om aan de vraag te voldoen. En daarmee kan het fonds een goede invulling geven aan de provinciale doelstellingen om de leefbaarheid en zorgvoorzieningen op peil te houden en de verduurzaming te versnellen.

Gedeputeerde Melissa van Hoorn vindt het belangrijk dat FND leningen kan blijven verstrekken voor energiebesparing en duurzame energieopwekking: "De ondernemers, stichtingen en coöperaties die investeren in energiebesparing en/of opwekking leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de energietransitie en daarmee aan het reduceren van de CO2 uitstoot in de provincie."

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken sluit hierop aan: "De projecten op het gebied van zorg en leefbaarheid zijn vaak initiatieven van inwoners zelf. Deze projecten zorgen voor extra cement in de Groningse samenleving. Daarom moeten we ze met dit fonds blijven stimuleren en steunen."

Fonds Nieuwe Doen

FND startte in 2017 en verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie. Het is een revolverend fonds: door aflossing en rentebetaling komt het uitgeleende geld weer terug in het provinciale fonds en is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Voor het doel en de continuïteit van het fonds is het nodig om het fondsvermogen voor alle drie de deelfondsen te verhogen.

Meer: Fondsnieuwedoen.nl