Innovatie

‘Maak plaatsing zonnepanelen op daken industriegebouwen Groningen verplicht’

Op veel plekken in het landschap rond Groningen komen zonneparken en zonnepanelen. Dan is het wel erg jammer dat er op veel industriegebouwen in Groningen nog helemaal geen zonnepanelen liggen, terwijl dat toch een voor de hand liggende plek is. Daarom zou het een goede zaak zijn om in 2022 te komen tot een verplichting om op daken van industriegebouwen zonnepanelen te leggen. Dat is de kern van een voorstel van de fractie van GoenLinks in de gemeenteraad van Groningen.


Leestijd: 2 minuten

Bijna 100.000 zonnepanelen erbij in Groningen 
Bijna 100.000 zonnepanelen erbij in Groningen 

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks Groningen wil dat de gemeente per 1 januari 2022 industriegebouwen verplicht om zonnepanelen op hun dak te leggen. Vanaf die dag geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten volgens een recent voorstel het recht om dat te verplichten. GroenLinks wil dat er op die dag al een actieplan klaar ligt.

Gemeente krijgt meer sturende rol

“De energietransitie houdt veel mensen bezig,” volgens raadslid Ceciel Nieuwenhout. “Het is een belangrijk thema en het is natuurlijk een zichtbaar onderwerp in de ruimte om ons heen. We krijgen daardoor vaak de suggestie van mensen dat we bijvoorbeeld eerst alle daken eindelijk eens vol moeten leggen met zonnepanelen. Het was wat ons betreft dan ook een doorn in het oog dat er op veel industriedaken nog niks ligt. Je hoeft maar even op Google Earth naar de industriegebieden in de gemeente te kijken om dat op te merken.” Door dit wetsvoorstel kan de gemeente een grotere rol pakken en meer sturen op efficiënt ruimtegebruik.

Gemeente werkt al aan actieplan

“Er is veel werk aan de winkel in de energietransitie, en we moeten alle zeilen bijzetten om onze doelen voor 2030 te halen” aldus raadslid Nieuwenhout. “Daarom moeten we niet pas tot 2022 wachten met plannen maken voor dit specifieke onderwerp. Zo kunnen we zorgen dat die daken zo snel mogelijk vol liggen met zonnepanelen. Een uitgebreid actieplan kan hierbij helpen.” Daarom is de fractie blij met de toezegging die ze van wethouder Broeksma hebben gekregen, dat er voor 2022 een actieplan klaar ligt, zodat er direct begonnen kan worden zodra het voorstel is aangenomen.

CO2 neutraal in 2035?

Om in 2035 een CO2-neutrale gemeente te zijn moet Groningen veel maatregelen nemen. Naast elektriciteits- en warmtebesparing, moeten er ook veel zonnepanelen geplaatst worden. Door het enorme oppervlak van industriële daken gebruiken hoopt GroenLinks dichter bij deze klimaatdoelen te komen.