Innovatie

Miljoenen beschikbaar voor noordelijke innovatieve mkb-bedrijven

MKB-ondernemers die actief zijn op het gebied van innovatie en digitalisering kunnen een beroep doen op de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).


Leestijd: 1 minuut

Nog plaats voor ondernemers bij Broodfonds in Groningen en omgeving
Nog plaats voor ondernemers bij Broodfonds in Groningen en omgeving

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland stellen gezamenlijk ruim zeven miljoen euro beschikbaar voor de MIT-regeling, en de regeling MIT R&D Samenwerking.

De regelingen worden voor 55 procent gefinancierd door het Rijk en voor 45 procent door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: “De MIT biedt volop interessante kansen voor bedrijven die werken aan technische innovaties en digitalisering. De MIT is een geweldige regeling om het innovatieve mkb te stimuleren. Onze midden- en kleinbedrijven zijn belangrijk voor onze economie. Daarom roep ik hen op gebruik te maken van de MIT. Onze mensen van het SNN helpen graag!”

In de vorige regeling is subsidie verleend voor onder anderen de ontwikkeling van een systeem voor de ontzilting van brakwater: dé oplossing om brak water in kustgebieden bruikbaar te maken voor irrigatie. Een ander voorbeeld is een biobuis met afbraaktrigger: hiermee kan de gebruiker zelf bepalen wanneer de buis verdwijnt en oplost in natuureigen stoffen. Een mooie combinatie van slim en duurzaam is de ontwikkeling van een Smart grid 2.0: een eigen energienet op wijkniveau waarmee woningen binnen een wijk energie met elkaar uitwisselen voordat het surplus wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Subsidie bij de MIT Haalbaarheid is aan te vragen via SNN vanaf 12 april. De MIT R&D Samenwerking gaat op woensdag 1 juni open.