Innovatie

Ministerie en gemeenten gaan VvE’s helpen bij verduurzaming van woningen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de G4 en enkele andere grote gemeenten gaan nauwer samenwerken om Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te ondersteunen bij de verduurzaming van woningen.


Leestijd: 1 minuut

In grote steden is een groot deel van de koop- en huurwoningen onderdeel van een VvE. Woningeigenaren lopen volgens de gemeente Groningen tijdens de verduurzaming van hun huis tegen problemen aan binnen de VvE. Dit maakt het verduurzamen van VvE’s volgens hen een belangrijke opgave.

”In onze gemeente is 40% van de huishoudens onderdeel van een VvE. Regelmatig gaat het daarbij over kleine, kwetsbare VvE’s, met een achterstand in onderhoud,” zegt Wethouder Energietransitie Philip Broeksma. “Omdat iedereen mee moet kunnen doen met de energietransitie is het belangrijk dat we Groningers in een VvE helpen te verduurzamen door goed advies, ondersteuning en goede leenmogelijkheden te bieden.”

Met deze nieuwe samenwerkingsafspraken erkennen het Rijk, de G4 (de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), het stedennetwerk G40 en de gemeenten Alkmaar, Almere, Breda, Delft, Dordrecht, Eindhoven, Gouda, Groningen, Leiden en Schiedam dat ze elkaar nodig hebben om voor deze doelgroep de juiste ondersteuning te bieden.

De partijen zetten in op het verbeteren van de financieringsmogelijkheden, het vereenvoudigen van de besluitvorming, het verbeteren van de positie van het VvE-bestuur, het geven van onafhankelijk en deskundig advies over verduurzaming en het verbeteren van de mogelijkheden voor natuurvriendelijk isoleren van appartementsgebouwen.

VvE’s in de gemeente Groningen kunnen meer informatie vinden op duurzaamgroningen.nl.