Innovatie

MKB in Groningen ‘kan veel meer profiteren van de energietransitie’

Het MKB loopt miljoenen mis omzet omdat de bedrijven in deze sector niet de weg weten naar alle  overheidsinvesteringen  bestemd voor de energietransitie. Dat was de conclusie van het event, “Energietransitie: Kostenpost of Kans?”, georganiseerd door de Innovatiespotter en het Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool op 5 juli. Sprekers waren Pier Baarsma, CEO NDC Mediagroep, Nienke Homan, Gedeputeerde Provincie Groningen en Gea Vellinga CEO Innovatiespotter.


Leestijd: 2 minuten

MKB in Groningen ‘kan veel meer profiteren van de energietransitie’
MKB in Groningen ‘kan veel meer profiteren van de energietransitie’

Studenten lieten aan de hand van een aantal onderzoeken zien dat er veel geld is te verdelen voor de energietransitie, maar dat MKB daar weinig van profiteert. Zo komen  subsidies voor energie-innovaties bij 1 op de 1200 MKB-ondernemers terecht, terwijl bij grootbedrijven 1 op 6 subsidies voor energie-innovatie- en onderzoek ontvangt.
Opvallend is dat vrijwel alle kennisinstellingen gebruik maken van energie gerelateerde innovatie- en onderzoekssubsidies.

Ook bij regionale duurzaamheidsprojecten, samenwerkingsclusters en inkoop-agenda’s van de overheid mist het MKB vaak te boot. Zo worden vele miljoenen door de overheden besteed aan het energie- en CO2-neutraal maken van eigen vastgoed en regionale infrastructuur. Maar de inkoopdatabase en inkoopagenda’s van de regionale overheden zijn nauwelijks bekend bij het MKB.

Gea Vellinga, CEO Innovatiespotter liet zien dat dat niet ligt aan het aantal bedrijven met energie-innovaties. Het noorden is rijk aan bedrijven dat met duurzame energie omzet genereert, zo’n 1500 bedrijven. De helft ervan is ook innovatief. Ze liet 10 willekeurige voorbeelden zien van relatief onbekende innovatieve bedrijven uit de noordelijke regio. De bedrijven zijn door de Innovatiespotter opgespoord door alle 1,8 miljoen Nederlandse bedrijven doorlopend online scannen op innovaties, zoals energie-innovaties.

Verder wees ze op de enorme versnippering aan regionale initiatieven. Partijen zoeken MKB alleen binnen hun eigen “bubbel” door bedrijven via hun eigen kanalen op te roepen zich te melden. Maar zo’n oproep bereikt het overgrote deel van de doelgroep niet. Ze concludeerde dat de energiesector niet goed toegankelijk is, waardoor men elkaar niet kan vinden als dat wel nodig is.

Nienke Homan vertelde dat ruim 1000 Groninger bedrijven onlangs een energieplan hebben opgesteld. Dagvoorzitter Jellie Tiemersma vroeg de gedeputeerde of het regionale MKB een rol in de uitvoering kan spelen. Homan riep het regionaal MKB op zich te melden. Ook deed ze een oproep aan MKB zich aan te melden voor de Klimaattop in oktober.

Pier Baarsma presenteerde BlueSkies, een nieuw platform van de NDC Media Groep voor alle regionale energie-gerelateerde ontwikkelingen. Burgers en bedrijven, feiten en verhalen, vraag en aanbod krijgen een plaats in BlueSkies. Daarmee draagt BlueSkies bij aan het toegankelijk en transparant maken van het versnipperde energie-landschap.

Baarsma kondigde tevens samenwerking aan met de Innovatiespotter. Het doel is om alle noordelijke bedrijven die met hun producten en diensten een steentje kunnen bijdragen aan de energietransitie zichtbaar en vindbaar te maken voor de regio.