Innovatie

Nieuwe ferrydienst Eemshaven van de baan

Er komt vooralsnog geen nieuwe ferrydienst vanaf het terrein van Holland Norway Lines in de Eemshaven. De curator van het failliete bedrijf is tot de conclusie gekomen dat dat nu niet gaat lukken. Daarom is met Groningen Seaports afgesproken dat dit havenbedrijf het terrein weer terugneemt.


Leestijd: 1 minuut

Curator Hans Silvius en Groningen Seaports hebben overeenstemming bereikt over de overname van de erfpachtlocatie van het voormalig terrein van Holland Norway Lines (HNL) in de Eemshaven. Het terrein was sinds het faillissement van HNL op 1 september 2023 in handen van de curator. Met de overname van de erfpachtlocatie krijgt Groningen Seaports het beheer over het terrein in de Eemshaven terug.

Silvius heeft de afgelopen acht maanden verkend wat de mogelijkheden waren op de voormalige locatie (2 hectare) van HNL voor de doorstart van een ferry. De curator is echter tot de conclusie gekomen op dit moment geen doorstart te voorzien op deze locatie in de Eemshaven.

 “Vanaf 1 september ben ik met meerdere kandidaten in gesprek geweest die een doorstart van de veerdienst vanuit de Eemshaven naar Noorwegen wilden realiseren, op het terrein aan de Beatrixhaven. Gaandeweg bleek dat het opzetten van een veerdienst een zaak van lange adem is. De doorstart vergt een grote investering, omdat de veerdienst een aanzienlijk werkkapitaal nodig heeft en er kosten moeten worden gemaakt voor een schip en aanmeerfaciliteiten. Het is niet mijn verwachting dat daarover binnen afzienbare tijd besluiten zullen worden genomen”, aldus Silvius.

Nadat bleek dat er geen kansrijke initiatieven waren voor een doorstart van een ferry op het voormalige terrein van HNL, heeft Groningen Seaports aangegeven de erfpachtlocatie graag terug te willen kopen van de curator. “Wij zien namelijk dat er veel interesse is vanuit de markt voor initiatieven die passen in onze haven. De komende periode gaan wij het terrein opnieuw uitgeefbaar maken voor nieuwe activiteiten. Hierbij staan wij open voor ondernemers met een goed plan. Mocht er in de toekomst een kandidaat komen met een robuust plan voor een veerdienst vanuit de Eemshaven, dan staan we open voor een gesprek”, aldus Groningen Seaports’ CEO Cas König.