Innovatie

NOM wil bedrijven uitstel geven van aflossingen

De Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij (NOM) wil bedrijven die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen in staat stellen hun aflossingen uit te stellen.


Leestijd: 1 minuut

NOM wil bedrijven uitstel geven van aflossingen
NOM wil bedrijven uitstel geven van aflossingen

De NOM en de door de NOM beheerde fondsen, hebben een portfolio van zo’n 175 bedrijven . Dat een aantal hiervan het door de coronacrisis moeilijk heeft zal duidelijk zijn. Daarom is besloten om bij een verzoek van een onderneming de aflossingen op te schorten en uitstel van rentebetalingen te verlenen.

Dina Boonstra, directeur NOM: “Het managementteam van de NOM wil actief en coulant omgaan met verzoeken om opschorting van aflossing en uitstel van betaling van de rente voor een periode van maximaal 3 maanden. We realiseren ons terdege dat dit geen afdoende oplossing is voor alle problemen, maar het kan in ieder geval een beetje lucht geven aan de ondernemingen in de komende tijd. Enkele tientallen bedrijven hebben hier sinds vorige week maandag al gebruik van gemaakt.”

BMKB regeling

Aanvullend hierop onderzoekt de NOM andere mogelijkheden om de ondernemingen uit het NOM netwerk door de moeilijke tijd heen te helpen. Zo is de NOM samen met de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de ROM’s geaccrediteerd te krijgen voor een landelijke garantieregeling voor overbruggingsfinancieringen voor hun portfolio bedrijven.  Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt dit bekend gemaakt. Vooralsnog is voor de huidige garantieregeling zoals de BMKB de huisbankier van de betreffende onderneming het eerste aanspreekpunt.