Innovatie

Noord-Oost Nederland en Duitse Nedersaksen gaan samenwerken in waterstofprojecten

De provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en Overijssel en de Duitse deelstaat Nedersaksen gaan samenwerken in diverse waterstofprojecten. Daarvoor hebben de betrokken provincies en deelstaat een intentieovereenkomst ondertekend. Met het realiseren van een gemeenschappelijke waterstofregio dragen de deelnemende regio's bij aan de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030.


Leestijd: 1 minuut

Groningen krijgt ‘s werelds grootste waterstoffabriek op zee
Groningen krijgt ‘s werelds grootste waterstoffabriek op zee

Naast klimaatverandering versterkt ook de oorlog in Oekraïne de noodzaak om over te stappen op duurzame energie. De provincies en de Duitse deelstaat willen de ‘Hydrogen Valleys’ in beide landen met elkaar verbinden. Dat gebeurt door lopende projecten aan elkaar te koppelen en nieuwe gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen.

Aanvragen

Met de intentieovereenkomst ondersteunen de regio's de voorstellen die bedrijven en kennisinstellingen indienen voor financiering in het kader van verschillende EU-regelingen, bijvoorbeeld van het EU Clean Hydrogen Partnership. Ook zeggen de regio's toe andere financieringsmogelijkheden en ondersteuning te onderzoeken en initiatiefnemers aan te moedigen er gebruik van te maken. 

Sneller groen én onafhankelijk

Door de samenwerking tussen organisaties en kennisinstellingen te ondersteunen en samen projecten te ontwikkelen, kunnen de regio’s vraag en aanbod van (liefst groene) waterstof bovenregionaal aan elkaar koppelen. Dat leidt tot kennisuitwisseling, werkgelegenheid, schaalvergroting en lagere prijzen van groene waterstof. Daardoor wordt de energietransitie versneld en worden we sneller onafhankelijk van buitenlandse import van energie.

Het gaat om projecten in de hele waterstofketen: van productie, distributie en opslag tot gebruik van groene waterstof.