Innovatie

Omzet Vertis groeit naar 62 miljoen gulden


Leestijd: 1 minuut

Uit het jaarverslagblijkt onder meer dat de omzet van Vertis – vooral actief in de food, pharmaen watersector – over het afgelopen boekjaar met 21% steeg tot 62 miljoengulden. Deze groei is mede te danken aan de activiteiten die Vertis alsApplication Service Provider (ASP) uitvoert. Vertis ondersteunt bedrijfsprocessen met implementatie en beheer vanmaatwerk en standaard ICT-systemen, bij voorkeur onder een ASP-constructie.Het Internet is daarmee onmisbaar in dienstverlening van Vertis. Eenjaarverslag op het web was dan ook een logische stap.Op 31 juli had Vertis 338 werknemers, zestig meer dan een jaar eerder. Medein verband met de groei opende het bedrijf in het verslagjaar een nieuwevestiging in Groningen. Deze leverde 130 extra werkplekken. Daarnaast heeftVertis vestigingen in Hengelo, Leidschendam, Veendam en Wageningen.Naast feitelijke informatie bevat het jaarverslag op het web ook een tientalkorte videofragmenten, waarin Vertis-medewerkers toelichting geven op deonderwerpen die in het jaarverslag terugkomen. Een papieren versie van hetjaarverslag – die dit jaar in een kleinere oplage werd gedrukt – is nog welbeschikbaar, maar alleen als afgeleide van de webversie. Dat is onder meerterug te vinden in de vormgeving van het gedrukte exemplaar, dat eengetrouwe kopie is van het ‘originele’ jaarverslag.