Innovatie

Opinie: “Het belang van de energietransitie voor Groningen moet niet onderschat worden”

“Het belang van de energietransitie voor onze regio moet niet onderschat worden. Vanuit Europa, Rijk, provincies, industrie en kennisinstellingen wordt de komende decennia honderden miljoenen Euro’s in onze regio geïnvesteerd voor dit proces. De kansen liggen er, en als het aan New Energy Coalition ligt dan grijpen we die. Door samen te werken.” Dat schrijft Marieke Abbink, algemeen directeur van de New Energy Coalition. In onderstaande opiniebijdrage voor de GIC, vertelt ze meer over de New Energy Coalition die sinds 2018 in Groningen actief is voor het hele Noorden.


Leestijd: 3 minuten

Opinie:  “Het belang van de energietransitie voor Groningen moet niet onderschat worden”
Opinie: “Het belang van de energietransitie voor Groningen moet niet onderschat worden”

“De wereld moet op zoek naar alternatieven voor fossiele energie: de energietransitie. Daar wordt hard aan gewerkt – ook in Noord-Nederland. Hier is door de gaswinning in de afgelopen 60 jaar veel kennis en kunde op het gebied van energie opgebouwd. Dat is een troef voor de toekomst van onze regio.

Al sinds zo’n 15 jaar wordt er in het noorden goed samengewerkt tussen de kennisinstellingen, de politiek en de industrie aan een nieuw toekomstperspectief voor Noord-Nederland in de energiesector. Want met het wegvallen van de gaswinning valt ook een belangrijke economische aanjager in de regio weg. De verschillende betrokken partijen zijn in 2018 verzameld in New Energy Coalition. Als organisatie hebben we veel verschillende rollen, variërend van aanjager en verbinder tot projectpartner in grote EU-projecten. In het algemeen: we brengen kennis, middelen, mensen en ideeën samen. We hebben daarbij een unieke positie op het snijvlak van kennis, markt en beleid en kunnen daardoor ontwikkelingen aanjagen en vooruit brengen.

De energietransitie is complex en vaak abstract. Het speelt zich af op wereldwijd niveau en voor ons Nederlanders vaak op Europees niveau. Denk aan wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, beleid en wet- en regelgeving. Tegelijkertijd wordt de energietransitie steeds tastbaarder op lokaal niveau: elektrische auto’s, windmolens, lokale energiecoöperaties, stadsverwarming, energiezuinig wonen.

Met alle verschillende belangen die daaraan te pas komen. Bovendien gaat het soms over hier en nu, maar het gaat vooral over de toekomst, met plannen voor 2030, 2050 en daarna. Een lang traject van vallen en opstaan, experimenteren en proefprojecten. Dit ingewikkelde proces staat of valt met samenwerking tussen vele en verschillende partijen.

Veel van ons werk speelt zich achter de schermen af: praten, pleiten, partijen samenbrengen, projecten binnenhalen, en zo meer. We zetten de kennis en connecties van onze partners in én de expertise van onze eigen mensen. Wat we doen is niet altijd heel zichtbaar. Maar daarom niet minder wezenlijk. De groene waterstof-economie bijvoorbeeld, wordt belangrijk voor onze regio.

Hier is de infrastructuur (zeehaven, gasleidingennetwerk, kennis en gemotiveerde lokale overheid en industrie), opslag, productie en toepassing beschikbaar en klaar om voorop te gaan in deze nieuwe ontwikkeling. Een van de dragers hieronder, het EU-project HEAVENN/Hydrogen Valley is door SNN en de experts van New Energy Coalition voor Noord-Nederland binnengehaald.

Net als een groot opleidings- en omscholingsproject waarbij 8 noordelijke ROC’s samenwerken in Energy College-verband om de vakmensen van de toekomst klaar te stomen voor de nieuwe energie-economie. Voorbeelden van projecten waar je als ondernemer, student, werkgever, werknemer, docent, of anderszins mee te maken hebt.

Het belang van de energietransitie voor onze regio moet niet onderschat worden. Vanuit Europa, Rijk, provincies, industrie en kennisinstellingen wordt de komende decennia honderden miljoenen Euro’s in onze regio geïnvesteerd voor dit proces.  Het uitzicht op een nieuwe, duurzame toekomst heeft z’n uitwerking tot in de haarvaten van de samenleving, in ons eigen dagelijks leven. Op korte en op lange termijn. De kansen liggen er, en als het aan New Energy Coalition ligt dan grijpen we die. Door samen te werken. Ik nodig u van harte uit om mee te doen."

Marieke Abbink, algemeen directeur New Energy Coalition.