Innovatie

Pharmacy Game bereidt studenten voor op apothekersberoep

Pharmacy Game GIMMICS, ontstaan binnen de Rijksuniversiteit Groningen, combineert simulatie en gamification om apothekers in opleiding nieuwe vaardigheden eigen te maken.


Leestijd: 2 minuten

Pharmacy Game bereidt studenten voor op apothekersberoep
Pharmacy Game bereidt studenten voor op apothekersberoep

Het apothekersberoep is in transitie. Waar een decennium geleden de focus met name lag op de bereiding en uitgifte van medicijnen, is de apotheker inmiddels een belangrijk adviseur van de patiënt geworden. Soft skills als samenwerken, leidinggeven en communicatie zijn veel belangrijker geworden. De game heeft als doel de studenten de nieuwe vaardigheden te leren. Docent-apotheker Claudia Dantuma: “Fouten maken mag, maar het kost je wel punten”. 

Het concept van de Pharmacy Game is simpel. Bij aanvang van de game worden de studenten onderverdeeld in teams die het in een periode van vijf weken tegen elkaar opnemen. De teams runnen ieder hun eigen (gesimuleerde) apotheek. Iedere apotheek is uniek en heeft haar eigen patiëntpopulatie. Daarom wordt er gestart met het schrijven van een businessplan en worden de missie en visie geformuleerd. Als dit fundament eenmaal staat, kan het echte werk beginnen. In de apotheken komen patiënten langs voor advies, wordt er farmacotherapeutisch overleg gevoerd met de huisarts en worden uitgiftegesprekken geoefend. Ook een euthanasieverzoek wordt behandeld. Tanja Fens: “We willen dat de Pharmacy Game een zo goed mogelijke reflectie is van de werkelijkheid. Daarom onderhouden we nauwe contacten met het werkveld, want zij zijn degenen die weten wat er dagelijks speelt bij een apotheek. Het sterke is dat we ons aanbod hier vrij eenvoudig op af kunnen stemmen.”

Motivatie

Dantuma: “De toevoeging van gamification elementen als storytelling, tijdsdruk, competitie, feedback en beloning zijn heel aantrekkelijk voor deze doelgroep. Het is bewezen dat de integratie van gamification elementen de motivatie om te leren vergroot en zo een boost geeft aan iemands professionele skills. Dat zien we ook terug. De studenten beleven echt plezier aan deze vorm van leren, ervaren eigenschap over hun apotheek en ontwikkelen zich langzaam richting een echte zorgprofessional.”

Internationale outreach

Het enthousiasme werkt aanstekelijk, want de Pharmacy Game wordt inmiddels ook ingezet bij maar liefst acht andere universiteiten in Europa, het Verenigd Koninkrijk en Australië.