Innovatie

Plannen kabinet voor Noordzee vertragen verduurzaming industrie

De plannen van het kabinet voor de Noordzee staan haaks op de verduurzaming van de industrie en de afspraak uit het Nationaal Programma Groningen dat Groningen de energieprovincie van Nederland blijft. Dat schrijven Groningen Seaports en de Samenwerkende bedrijven Eemsdelta in een brandbrief aan de Tweede Kamer.


Leestijd: 2 minuten

Kabinet wil Gasunie aanwijzen om waterstofnetwerk op Noordzee te ontwikkelen
Kabinet wil Gasunie aanwijzen om waterstofnetwerk op Noordzee te ontwikkelen

De brandbrief is een reactie op een onlangs verschenen brief van het kabinet over ‘Verkenning Aanlanding Wind op Zee 2030’. Door de keuzes van het kabinet wordt er tot 2030 geen nieuw windpark aangesloten in de Eemshaven en is de oplevertermijn van het windpark Ten Noorden van de Wadden (TNW) nu onduidelijk geworden. 

“Wind op zee is cruciaal voor de transitie van de industrie en de ontwikkeling van een waterstofeconomie, waar tot 2030 9 miljard aan investeringen staan gepland die duizenden banen genereren. Dit windpark is hard nodig om de industrie de mogelijkheid te bieden om te verduurzamen,” reageren de briefschrijvers.

Groei in elektriciteitsgebruik

Het noordelijk industriecluster voorziet een aanzienlijke groei in elektriciteitsgebruik door het omschakelen van fabrieken naar elektriciteit, de productie van waterstof en de bouw van nieuwe bedrijven. In 2030 zal al zestien keer meer elektriciteit nodig zijn dan in 2020. “Het opschuiven van het windpark Ten Noorden van de Wadden heeft daarmee een direct effect op het realiseren van de klimaatopgave”, aldus de briefschrijvers. De vraag naar stroom blijft onverminderd groot en groeit, dus elk jaar uitstel van het windpark betekent meer fossiele opwek met navenante CO2 emissies als gevolg. Als de 700MW van het windpark TNW fossiel wordt opgewekt, betekent dat elk jaar tot 2.240.000 ton CO2 die vrijkomt.

Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta wijzen er op dat de gaswinning in Groningen binnenkort stopt. Zij vragen dan ook om een perspectief op 10 gigawatt (GW) wind op zee met aanlanding in de Eemshaven. “Hiermee kunnen tienduizenden banen uit de gassector behouden blijven en kunnen er nog eens tienduizenden nieuwe banen bijkomen.”

Groningen dé energieprovincie van Nederland

In het Nationaal Programma Groningen is afgesproken dat Groningen dé energieprovincie van Nederland blijft. Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta roepen de Tweede Kamer en het Rijk dan ook op om zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt.