Innovatie

Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland willen Oostpolder op unieke manier ontwikkelen met ‘hackathon’

‘Hoe maken we van de Oostpolder hét bedrijventerrein van de toekomst?’ Dat is de vraag waar alles om draait tijdens een unieke hackathon die de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland gaan organiseren. De Oostpolder ligt bij de Eemshaven, en provincie en gemeente willen het onderste uit de kan halen om daar iets heel bijzonders van te maken


Leestijd: 1 minuut

Gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis bedachten een hackathon om innovatieve ideeën te ontvangen voor de Oostpolder als toekomstgericht bedrijventerrein. Een subsidie van Nationaal Programma Groningen maakte dat mogelijk. “Wij willen dat de Oostpolder niet zo maar een bedrijventerrein wordt. Wij willen dat de omgeving kan profiteren van positieve effecten van die Oostpolder. We zijn blij dat omwonenden daarover al zo lang met ons meedenken. Met deze hackathon hebben we de kans om nieuwe kennis van nog onbekende experts binnen te halen. We hopen van verschillende partijen suggesties te krijgen hoe de Oostpolder energie voor de omgeving kan opleveren."

"" Er zo aantrekkelijk uit gaat zien dat mensen er naar komen kijken, in plaats van er snel doorheen te rijden. Wij willen een bedrijventerrein waar de bedrijven zo samenwerken dat de directe omgeving in plaats van lasten vooral lusten ervaart. Zo hopen we ook te inspireren. Dat ook andere partijen bedrijvigheid op een nieuwe manier zullen gaan vestigen. Want dat kan. De Oostpolder moet een wereldwijd voorbeeld worden van nieuwe gebiedsontwikkeling."

Waarde
De eerste vraag van de hackathon gaat over het bedrijventerrein zelf: hoe maken we van de Oostpolder hét bedrijventerrein van de toekomst? Een terrein dat ruimte biedt aan vernieuwende bedrijven die op de korte én lange termijn waarde toevoegen aan de directe omgeving en de regionale samenleving. Teams worden gevraagd plannen in te dienen die er voor zorgen dat bedrijven op het terrein een positieve uitstoot brengt en grondstoffen die waarde toevoegen. 

Vraag twee gaat over de effecten van de Oostpolder op de maatschappij en de leefomgeving. Via de hackathon worden voorstellen gevraagd die het mogelijk maken dat de gebiedsontwikkeling in de Oostpolder en de exploitatie van het terrein positief bijdragen: op sociaal-maatschappelijk gebied, economisch, ruimtelijk en ecologisch.

De hackathon kan gevolgd worden via www.hackathonoostpolder.nl.