Innovatie

Provincie gaat status karakteristieke panden in stad inventariseren

De provincie Groningen laat deze zomer een inventarisatie maken van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in de stad Groningen. Aan de hand van de vergaarde informatie beoordeelt Monumentenwacht Groningen de staat van het onderhoud.


Leestijd: 1 minuut

De inventarisatie van de panden wordt gedaan door Fenicks. Er wordt gekeken naar alle relevante informatie, zoals de monumentstatus, de huidige en oorspronkelijke functie. Het verzamelen van deze informatie is nodig voor de Erfgoedmonitor, een doorlopend onderzoek naar de staat van het gebouwde erfgoed in Groningen. De Erfgoedmonitor helpt bij het maken van keuzes die nodig zijn om ons erfgoed in goede staat te houden.

Het gaat specifiek om de karakteristieke panden die door de gemeente Groningen zijn opgenomen in het Ontwerp Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen. De rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten van de gemeente Groningen zijn al opgenomen in de Erfgoedmonitor.

De inventarisatie zal gemaakt worden tussen half juni en half augustus. Tijdens de inventarisatie maken medewerkers van Fenicks ook foto’s vanaf de openbare weg. Bij het maken van de foto’s worden geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie vastgelegd.

Met vragen over de erfgoedstatus van uw pand kunt u terecht bij de gemeente Groningen. Ook kunt u via de gemeente erachter komen of uw pand is opgenomen in het Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed.