Innovatie

Provincie Groningen investeert fors in plantaardige mest

Het project Groene Mest Groningen krijgt bijna 200.000 euro subsidie van de provincie Groningen voor bemesting zonder dierlijke mest. Het project wil kennis over deze duurzame manier van plantaardig bemesten overbrengen op boerenbedrijven.


Leestijd: < 1 minuut

Op proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl zijn vanuit het project Planty Organic proeven gedaan met landbouw zonder dierlijke mest. In plaats van dierlijke mest werden hier maaimeststoffen gebruikt van gewassen als grasklaver en luzerne. Dat zorgt voor weinig stikstofverlies, een hogere biodiversiteit en een gezondere bodem. Bij Planty Organic zijn veel Groningse boeren actief betrokken die de alternatieve productiesystemen in de praktijk gebruiken. 

Zowel Groene Mest Groningen als Planty Organic zijn deelprojecten van het programma Fascinating. Het Nationaal Programma Groningen heeft hiervoor meer dan 10 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.