Innovatie

Provincie: opstelling van 16 windturbines voor windpark Eemshaven-West

Het toekomstige windpark Eemshaven-West krijgt een opstelling van zestien windturbines, in vier rijen. Dat meldt de provincie Groningen. Het park krijgt daarmee een vermogen tussen de 64 en 100 megawatt en levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.


Leestijd: 1 minuut

Bij deze opstelling worden twee dorpsmolens voor de omgeving gerealiseerd en bieden de initiatiefnemers extra financiële vergoedingen en maatregelen om hinder te beperken. Het windpark is een initiatief van Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken.

Verschillende varianten onderzocht

Er zijn verschillende varianten, met verschillende opstellingen, onderzocht. De provincie koos uiteindelijk voor vier rijden, mede omdat de afstand van de windturbines tot de dichtstbijzijnde woning groter is dan bij de andere opstellingen, doordat de dichtstbijzijnde windturbines worden weggelaten.

Ook is de energieopbrengst hoger dan bij de opstellingen met drie rijen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de provincie Groningen. Daarnaast komt er bij deze variant een extra dorpsmolen voor de omgeving beschikbaar.

Vervolg

Het voorkeursalternatief zal worden gaan vastgelegd in een provinciaal inpassingplan (PIP) en vormt de basis voor de vergunningsaanvraag van de initiatiefnemers. De planning is dat begin 2022 de ontwerpbesluiten worden genomen en ter inzage worden gelegd. In die periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen op deze besluiten.

Informatiebijeenkomst

Omwonenden zijn via een brief op de hoogte gebracht van de keuze voor het voorkeursalternatief en krijgen tijdens een bijeenkomst een nadere toelichting.