Innovatie

Ruim kwart van de Groningers is voor kernenergie

27 procent van de inwoners van Groningen geeft aan voorstander te zijn van kernenergie. Daarmee scoren Groningers onder het landelijk gemiddelde van 32 procent. Verder is 24 procent van de inwoners van Groningen tegen kernenergie, 49 procent heeft er geen mening over.


Leestijd: 1 minuut

Ruim kwart van de Groningers is voor kernenergie
Ruim kwart van de Groningers is voor kernenergie

Dat blijkt uit een panelonderzoek van energiebedrijf Zonneplan in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 2000 Nederlanders.

Voorstanders van kernenergie noemen als onderbouwing vooral de lagere kosten voor energie en het feit dat kerncentrales geen CO2 uitstoten. “Het is de schoonste vorm van energie met het hoogste rendement en de minste belasting voor de omgeving”, zegt een 60-jarige respondent. Tegenstanders wijzen echter naar de risico’s van kerncentrales en het kernafval. 

Vooral mannen voor kernenergie

Landelijk gezien valt op dat onder mannelijke respondenten 45 procent aangeeft voorstander van kernenergie te zijn, terwijl dit onder vrouwen slechts 19 procent is. Het percentage tegenstanders is in beide gevallen gelijk. Volgens klimaatpsycholoog Bram Hulsenboom is dit verschil goed te verklaren doordat mannen doorgaans bereid zijn meer risico te nemen. “Zij hangen minder gewicht aan de mogelijke gevaren van kernenergie en richten zich meer op de voordelen. Denk hierbij aan de grote hoeveelheid op te wekken energie en het terugdringen van CO2-uitstoot.”

Hoe ouder, hoe meer pro-kernenergie

Landelijk bevinden de voorstanders van kernenergie zich hoofdzakelijk in de oudere leeftijdscategorieën. Per leeftijdsklasse loopt het aantal mensen dat pro-kernenergie is op. Van de ondervraagde 70-plussers geeft 45 procent aan voor te zijn. Ter vergelijking: in de categorie 18 tot 29 jaar is slechts 24 procent voorstander. Dit is ook de enige leeftijdscategorie waarin meer mensen tegen dan voor nucleaire energie zijn.

Kernenergie als voornaamste energiebron

Aan de respondenten werd ook gevraagd welke energiebron zij de belangrijkste rol toedichten in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Bijna een op de vijf ondervraagden geeft hierbij de voorkeur aan kernenergie. Daarmee is het na zonne-energie de belangrijkste toekomstige energiebron, als het aan de gemiddelde Nederlander ligt. Windenergie komt op plek drie.