Innovatie

Ruimtelijk Verkiezingsdebat in Groningen op 18 mei


Leestijd: < 1 minuut

krijgt meerdere malen de
kans van zich te laten horen met behulp van stemkastjes. Burgemeester
Peter Rehwinkel van Groningen opent het debat samen met
planologiehoogleraar prof.dr. Gert de Roo.

Debat bijwonen? Kijk op www.ruimtelijkverkiezingsdebat.nl. Daar is ook
meer informatie over de kandidaten, de thema’s en de opzet van het
debat te vinden.