Innovatie

Stadspark Groningen: minder auto’s, meer biodiversiteit en nieuwe impulsen

Het Stadspark in Groningen krijgt nieuwe impulsen. Daarmee geeft de gemeente Groningen gevolg aan de wens van de gemeenteraad uit 2021 om meer profijt te hebben van dit grootste park van Groningen. Wat gaat er allemaal gebeuren?


Leestijd: 1 minuut

Het Stadspark is met 140 hectare het grootste park van de gemeente Groningen met veel ruimte voor rust, recreatie, sport en vele andere activiteiten. Naast een kinderboerderij en speeltuin is er o.a. een evenemententerrein, camping, heemtuin en een discgolf parcours. In 2021 heeft de gemeenteraad een visie vastgesteld voor het park.

Met deze als uitgangspunt gaat er de komende jaren veel gebeuren. Meer aandacht voor onderhoud en het versterken van de biodiversiteit, minder auto’s in het park en ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo komt er een skatepark aan de Concourslaan. Een en ander meldt de gemeente Groningen in één van haar wekelijkse nieuwsbrieven.

Omdat het belangrijk is omwonenden en gebruikers van het park te betrekken bij de ontwikkelingen, is in 2022 de Adviesgroep Stadspark opgezet. Deze bestaat uit acht leden die vanuit verschillende invalshoeken deelnemen (omwonenden, sport, cultuur, natuur en ecologie en recreatie). Daarnaast is er een parkregisseur aangesteld die zorgt voor coördinatie en afstemming.

Meer informatie op deze website van de gemeente Groningen.