Innovatie

Stress en burn-out voorkomen door zelfmeettechnologie en e-coaching

Zelfmeettechnologie en e-coaching om stress en burn-out te voorkomen. Dat is het onderwerp van het onderzoek waar Aniek Lentferink, werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen, op woensdag 10 november op promoveerde aan de Universiteit Twente. Haar proefschrift onderzoekt op welke manier de elementen ‘zelfmeten’ en ‘persuasieve e-coaching’ ontworpen moeten worden om werknemers optimaal te ondersteunen in het vergroten van hun veerkracht.


Leestijd: 1 minuut

Stress en burn-out voorkomen door zelfmeettechnologie en e-coaching
Stress en burn-out voorkomen door zelfmeettechnologie en e-coaching

Vroegtijdig ingrijpen

Ondanks de toegenomen aandacht ervaren steeds meer werknemers negatieve gevolgen van stress en burn-out. Vaak wordt pas ingegrepen wanneer werknemers al zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen, terwijl vrijwel alle betrokkenen aangeven dat de signalen die wijzen op een beginnende burn-out al veel langer aanwezig zijn. “Door werknemers te trainen om vroegtijdig op signalen van stress te reageren en hun vermogen tot veerkracht te verhogen, kan veel leed door burn-outs verminderd worden”, zegt Lentferink, die werkzaam is als docent-onderzoeker van het lectoraat Personalised Digital Health van de Hanzehogeschool Groningen. “Zelfmeettechnologie en e-coaching biedt een veelbelovende aanpak om dat op een schaalbare manier te kunnen doen.”

Bron van stress aanpakken

In de huidige technologieën op het gebied van e-health moeten werknemers nog zelfstandig reflecteren op data om te kunnen zien wat voor factoren een rol spelen bij hun stress en zelf besluiten wat ze moeten doen om de situatie te verbeteren. Een e-coach kan de werknemer begeleiden tijdens het reflecteren om daadwerkelijk tot inzichten te komen en te bepalen hoe er effectief met de stress kan worden omgegaan. Dat doet de coach bijvoorbeeld door verdiepende vragen aan de werknemer te stellen om vroege signalen van stress te leren herkennen zoals een verhoogde ademhaling of terugkerende gedachten. Stress kan daardoor eerder worden opgemerkt in toekomstige situaties en de werknemer kan snel actie ondernemen om de bron van de stress aan te pakken.