Innovatie

Strijd om talent: Europese subsidie voor Biotech Talent Unlocked

Goed nieuws voor het biobased ecosysteem in Noord-Nederland. Het project Biotech Talent Unlocked heeft een Europese subsidie van 558.000,- euro ontvangen. Het project Biotech Talent Unlocked heeft als doel om voldoende passend geschoold talent voor de circulaire- en biobased economie in de Eems Dollard Regio (EDR) te organiseren.


Leestijd: 2 minuten

Strijd om talent: Europese subsidie voor Biotech Talent Unlocked
Strijd om talent: Europese subsidie voor Biotech Talent Unlocked

Bedrijven aan beide zijden van de grens ondervinden veel problemen bij het vinden en behouden van adequaat geschoold personeel op mbo, bachelor- en masterniveau in biotechnische en aanverwante vakgebieden. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de innovatiecapaciteit van bedrijven in het gebied en de transitie naar een groene economie in de noordelijke grensregio in gevaar komt, is het project Biotech Talent Unlocked in het leven geroepen. Het gaat om een initiatief van BIO Cooperative en partners.

“De banen liggen echt voor het oprapen in de circulaire en biobased economie in de EDR-regio”, zegt Cor Kamminga, voorzitter van de BIO Cooperative. “Het talent weet de bedrijven echter niet goed te vinden. Dat ligt deels aan de concurrentie met andere regio’s zoals de Randstad, maar het is ook deels een probleem in zichtbaarheid. Met dit project willen we ervoor zorgen dat Duits en Nederlands jong talent goed weet welke carrièrekansen er hier voor ze liggen. Ook willen we drempels verlagen door het onderwijs goed aan te laten sluiten op de jobs die de bedrijven in deze regio te bieden hebben. De onderwijskwalificaties die jongeren behalen, moeten hen eenvoudig in staat stellen ook aan de andere zijde van de grens aan de slag te gaan.”

Het goede voorbeeld geven

De projectpartners in dit project zijn BIO Cooperative, Hochschule Emden-Leer, BBENG, Hanzehogeschool Groningen, 3 N Kompetenzzentrum e.V., Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Leeuwarden, Noorderpoort College, Friesland College en het Drenthe College.

Sven Stielstra, business developer bij de BIO Cooperative: “Met deze partners vormen we de startgroep van dit consortium. Het is de bedoeling om in de loop van het project meer partners aan te haken.  We willen het goede voorbeeld geven in de regio en zo gaandeweg meer partners aansluiten en gezamenlijk deze stevige uitdaging in human capital op te lossen.” Na deze toekenning van de Interregsubsidie gaat het project in het eerste kwartaal van 2023 van start. De financiering loopt tot en met het jaar 2025.

Bruggen bouwen

Om de ‘war on talent’ niet te verliezen, is het noodzakelijk actief de samenwerking te zoeken met de onderwijsinstellingen. In dit project wordt het bedrijfsleven verbonden met de kennisinstellingen en worden inhoudelijke samenwerkingskansen uitgewerkt. Ook worden er concrete onderwijsmodules doorontwikkeld voor grensoverschrijdende deelname en nieuwe gezamenlijke onderwijsmodules opgezet om te komen tot impactvolle, grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten die naadloos aansluiten bij de arbeidsmarkt.

Over de BIO Cooperative

De BIO Cooperative is het onafhankelijke samenwerkingsverband van mkb-bedrijven werkzaam in de bio-economie in Noord-Nederland. De coöperatie is opgericht in 2016 en vertegenwoordigt 17 leden. Doel van de coöperatie is kennisdeling, de realisatie van kostenreductie en omzetverhoging voor haar leden. Samen met de leden streeft de BIO Cooperative ernaar om inhoudelijke vraagstukken rondom de bio-economy regionaal in te bedden en te zorgen voor economische impact en werkgelegenheid. 

Meer info: www. biocooperative.nl