Innovatie

Studenten vragen massaal basisbeurs aan

Tot 1 september hebben 454.040 studenten de basisbeurs aangevraagd. Dat is ruim 19.000 meer dan verwacht. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ging er in een eerdere prognose vanuit dat circa 435.000 studenten hiervoor in aanmerking zouden komen. Deze verwachting was gebaseerd op een berekening van het aantal studenten dat nog recht zou hebben op een basisbeurs plus een inschatting van het aantal eerstejaars studenten.


Leestijd: 1 minuut

Nadat de Eerste Kamer op 6 juni instemde met de herinvoering van de basisbeurs voor het hoger onderwijs is DUO gestart met de campagne ‘Jouw basis, jouw beurs’. De campagne was erop gericht om (aankomende) studenten in het hbo en aan de universiteit te stimuleren om de basisbeurs vóór 1 september aan te vragen. Deze studenten krijgen de eerste betaling op vrijdag 22 september.

Aanvragen blijft echter mogelijk. In september krijgen de allerlaatste studenten die nog geen basisbeurs hebben aangevraagd (en daar wel recht op zouden hebben) een herinneringsmail.

Meer dan verwacht

Het is nog niet bekend waardoor het aantal aanvragen hoger is dan de prognose. Mogelijk maken studenten, die in voorgaande jaren geen gebruik hebben gemaakt van studiefinanciering, nu wel gebruik van de basisbeurs, zo vermoedt DUP. Ook is het nog niet bekend hoeveel eerstejaars studenten zich hebben aangemeld. Begin oktober verwacht DUO een uitgebreidere analyse te hebben over de verschillende groepen aanvragers, het aantal leningen en het aantal studenten dat de aanvullende beurs heeft aangevraagd. De criteria voor die aanvullende beurs is verruimd, zodat je als student er eerder voor in aanmerking komt.

De basisbeurs

Thuiswonende studenten hebben recht op € 110,30 per maand, uitwonende studenten op € 439,20 per maand (inclusief € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel). De beurs wordt omgezet in een gift als een student binnen de diplomatermijn van 10 jaar een diploma behaalt. Ook studenten die al studiefinanciering hebben, of eerder al onderdelen van studiefinanciering hebben aangevraagd, kunnen mogelijk recht hebben op de basisbeurs.

Ook aandacht voor het mbo

Naast de herinvoering van de basisbeurs voor hbo en universiteit, zijn er nog meer veranderen in de studiefinanciering. Ook voor het mbo. Daar verdwijnt bijvoorbeeld de bijverdiengrens en wordt de terugbetaaltermijn gelijkgetrokken met het hoger onderwijs.