Innovatie

Subsidie van bijna 9 ton voor voortzetting leernetwerken in Noord-Nederland

Samenwerkingsverband NetwerkZON26 Modern Health krijgt volgend jaar een subsidie van bijna €881.000 euro. Dat heeft demissionair minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, bekend gemaakt.


Leestijd: 1 minuut

Subsidie van bijna 9 ton voor voortzetting leernetwerken in Noord-Nederland
Subsidie van bijna 9 ton voor voortzetting leernetwerken in Noord-Nederland

NetwerkZON2026 Modern Health is een vervolg op Netwerk2020, een publiek-private samenwerking in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Het verduurzamingsproject heeft de ambitie om gezondheid integraal onderdeel te laten zijn van alle opleidingen mbo en hbo. Ervaringsdeskundigen, docenten, zorgprofessionals en studenten leren en werken integraal en wederkerig aan gezondheid voor zichzelf en voor elkaar.

“We zijn ontzettend blij met deze erkenning en nieuwe financiële impuls”, zegt Wim van de Pol, woordvoerder namens het bestuur van NetwerkZON en bestuursvoorzitter van Noorderpoort. “Modern Health betekent voor ons dat we een mooi vervolg kunnen geven aan ons vorige project en dit bovendien verder kunnen verduurzamen. Dat is goed nieuws, want hiermee zorgen we ervoor dat studenten vanaf het begin van de opleiding interdisciplinair leren en werken aan gezondheid en netwerkcompetenties. Daardoor kunnen zij zich beter staande houden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.”

Aandachtspunten Noord-Nederland

De focus op gezondheidsbevordering en preventie vragen bijzondere aandacht voor specifieke factoren waar de regio’s Groningen, Drenthe en Noord Overijssel mee te maken hebben: (intergenerationele) armoede, laaggeletterdheid en aardbevingsproblematiek. Voortzetting en formaliseren van interdisciplinaire en wederkerige leernetwerken mbo-hbo zijn nodig om goed in te spelen op deze problematiek.

Samenwerking

De samenwerking van NetwerkZON2026 Modern Health bestaat uit de mbo-scholen Noorderpoort, ROC Menso Alting, Drenthe College en Alfa-college, hbo Hanzehogeschool Groningen, 26 arbeidsorganisaties zorg en welzijn, 5 gemeenten in provincie Drenthe, 5 samenwerkingsverbanden en 3 lectoraten. In nauw contact met universiteit (RUG) en UMCG worden kennis en ervaringen gedeeld op het gebied van Healthy Ageing, één van de speerpunten van het Noorden. Noorderpoort is penvoerder van beide projecten. NetwerkZON en het Zorg Innovatie Forum (ZIF) hebben deze aanvraag gezamenlijk opgesteld en werken ook samen in de uitvoering in de komende projectperiode.