Innovatie

Syntens actualiseert onderzoek Noordelijke ICT sector


Leestijd: 1 minuut

Diverse artikelen in de media wekken de indruk dat de ontwikkeling van deNoordelijke ICT sector stagneert. Om die ontwikkelingen een nieuwe impuls tegeven is in samenwerking met ICT-deskundige en onderzoeker Ben Tiggelaar eenonderzoek opgestart, dat onder meer inventariseert waar de knelpunten liggen,hoe de ondernemers aankijken tegen huidige ontwikkelingen in hun branche en waarde kansen op groei en vernieuwing zijn, zodat de Noordelijke ICT sector weer eenvooraanstaande positie gaat bekleden. De resultaten van het onderzoek vormentevens de basis voor een serie masterclasses, waar deskundigen de ICT bedrijvenideeën aan de hand doen over hoe bijvoorbeeld marketing aan te pakken ofsamenwerkingsverbanden aan te gaan, en waar ICT bedrijven gezamenlijkoplossingen voor de gesignaleerde knelpunten bedenken.Op 27 november worden de resultaten van de enquête bekend gemaakt. Tot 20november kunnen ICT bedrijven deelnemen aan de online enquête viawww.digitaler.nl. Na invulling kunnen ze direct hun antwoorden vergelijken metde antwoorden van collega-bedrijven. Een wachtwoord voor deze anoniem in tevullen enquête is te verkrijgen bij Jantina Bosma, e-mail jbo@syntens.nl,(0522-260004).