Innovatie

Unieke dubbele dijk in provincie Groningen moet zilte landbouw mogelijk maken

De provincie Groningen loopt soms voorop bij de vernieuwing van de landbouw. Dat kan zéker gezegd worden van een proef met de aanleg van een dubbele dijk in Bierum bij Delfzijl. De dijk wordt aangelegd in het kader van een proef om zilte landbouw mogelijk te maken.


Leestijd: 1 minuut

Unieke dubbele dijk in provincie Groningen moet zilte landbouw mogelijk maken
Unieke dubbele dijk in provincie Groningen moet zilte landbouw mogelijk maken

Komend jaar, 2022, plaatst de provincie Groningen een getijdenduiker in de Dubbele Dijk bij Bierum. Hierdoor kan op een gecontroleerde manier zout water naar binnen stromen in het gebied tussen de eerste en tweede dijk. Deze getijdenwerking maakt slibinvang, brakwater-natuur en zilte landbouw tussen de twee dijken mogelijk.

Aanleg getijdenduiker

Door de getijdenduiker, een koker in de zeedijk, stroomt dan twee keer per dag zout water het gebied in bij hoogwater. Tussen de dijken kan dan slib uit de Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan. Het voorlopig ontwerp van de getijdenduiker is inmiddels klaar. In het najaar vindt de aanbesteding voor de aanleg plaats. Bij de Dubbele Dijk is ook ruimte voor experimenten met zilte teelt en aquacultuur. Dit jaar zijn de eerste proeven gestart met de teelt van garnalen, aardappelen, bonen en granen.

Inloopbijeenkomst

Op 21 september is er een inloopbijeenkomst over de aanleg van de getijdenduiker, georganiseerd door de provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest. Ook de vervanging van het fietspad naar de dijk staat op het programma. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 17.00 en 20.30 uur in dorpshuis Baaiermerstee, Hereweg 16A in Bierum.

Meer informatie

De Dubbele Dijk maakt deel uit van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl en het programma Eems-Dollard 2050.

Kijk hier voor meer informatie over deze innovatieve dijk