Innovatie

Unieke opslag duurzame warmte op Zernike Campus Groningen

Stel: je produceert heel veel duurzame warmte, maar net op een moment dat je het niet nodig hebt. Wat doe je er dan mee? Op de Zernike Campus in Groningen is een uniek systeem in ontwikkeling om warmte tijdelijk op te slaan. De opgeslagen warmte kan later dan weer gebruikt worden, onder meer voor verwarming van huizen in Paddepoel, Vinkhuizen en Kostverloren.


Leestijd: 1 minuut

Het gaat om een initiatief van het project Warmte Stad. Dat WarmteStad gestart met de bouw van de eerste seizoensopslag bij de nieuwe WarmteCentrale op Zernike Campus.

Met dit seizoensopslagsysteem wordt het overschot aan duurzame warmte tijdelijk opgeslagen, om op een later moment huizen en bedrijven in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren te verwarmen.

De eerste bouwactiviteit bestond uit het boren van een ondergrondse opslag bij de WarmteCentrale. Deze ondergrondse opslag wordt grotendeels gevuld met de warmte van het zonnewarmtepark Dorkwerd. In dit park wekken de zonnepanelen geen elektriciteit op, maar vangen ze de warmte van de zon op.

Het zonnewarmtepark Dorkwerd wordt op dit moment gebouwd op het voormalige slipdepot van provincie Groningen en zal het grootste zonnewarmtepark van Nederland worden.

Bron en meer informatie: Campus Groningen