Innovatie

Unieke scan geeft snel inzicht in “Digital Readiness” van Noordelijke bedrijven

In Groningen is een unieke scan ontwikkeld om antwoord te geven op de vraag of bedrijven en instellingen voldoende gebruik maken van- en inspelen op alle nieuwe digitale mogelijkheden en uitdagingen. Het betreft de ‘Digital Readiness scan’, ontwikkeld door het Groningen Digital Business Centre van de RUG, samen met Samenwerking Noord. Deze scan geeft inzicht in de mate van digital readiness van een organisatie. Daarmee wordt gedoeld op het ‘digitale niveau’ van medewerkers en hun bereidheid om gebruik te maken van nieuwe digitale mogelijkheden en oplossingen.


Leestijd: 2 minuten

Unieke scan geeft snel inzicht in “Digital Readiness” van Noordelijke bedrijven
Unieke scan geeft snel inzicht in “Digital Readiness” van Noordelijke bedrijven

“De meeste bedrijven en instellingen zijn natuurlijk heus wel bezig met digitale ontwikkelingen. Maar wij denken dat het van groot belang is om dit er niet “een beetje bij” te doen, maar om het systematisch aan te pakken, om er optimaal van te kunnen profiteren. Met de scan lichten we als het ware het bedrijf helemaal door, en kijken we hoe het staat met de kennis en motivatie van de medewerkers om er in mee te gaan”, vertellen Bas Baalmans van het Groningen Digital Business Centre en Lykle de Vries, projectleider Digital Readiness.

Lykle de Vries is sinds november al bezig om als projectleider een nieuw kennisnetwerk op te starten rondom Digital Readiness en Digitale Transformatie. Hierin zal de Digital Readiness scan doorontwikkeld worden tot een dienst / product voor alle leden van Samenwerking Noord. Dat is een samenwerking van circa tachtig grotere bedrijven en instellingen in het Noorden met een grote IT-afdeling.

Daarnaast zal gekeken worden naar de mogelijkheden om organisaties die de scan hebben gedaan, te verbinden met partijen die ze kunnen ondersteunen bij het vervolg.

“Het begrip ‘digitale transformatie’ klinkt misschien hip en modern, maar eigenlijk zijn we er al tientallen jaren mee bezig, en ik persoonlijk houd me er m’n hele leven al mee bezig. Maar doen met z’n allen meestal nog wel steeds alsof we ‘gewone’ kantoren hebben, waar we wat digitale zaken bij doen. Dat is inmiddels echter veel te beperkt. De ontwikkelingen gaan in bijna alle bedrijfstakken razendsnel, en daardoor kunnen we niet verder op de oude voet, en moeten bedrijven fundamenteel op digitale ontwikkelingen zijn ingericht. We staan allemaal voor een immense uitdaging om véel grotere stappen te gaan zetten”, zegt Lykle.

Daarom is het handig dat de digitale scan is ontwikkeld om de digital readiness bij bedrijven en hun medewerkers in kaart te brengen, dan kun je zien welke stappen er nog gezet moeten worden om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, om de organisatie optimaal in te richten.

De scan om de digital readiness te meten zal eerst worden aangeboden aan alle leden van Samenwerking Noord, veelal non-profit instellingen.

www.rug.nl/gdbc