Innovatie

Verkiezingsdebat in Forum over klimaatbestendige toekomst Groningen

Voorafgaand aan de de Staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart organiseren zes natuur- en landschapsorganisaties op vrijdagavond 10 maart een lijsttrekkersdebat in het Forum Groningen. Tijdens het debat gaan vijftien provinciale politieke partijen en drie waterschapspartijen in gesprek over wat er de komende jaren nodig is voor een klimaatbestendige en natuurinclusieve toekomst van Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Het Groot Groot Groen Verkiezingsdebat wordt georganiseerd door Het Groninger Landschap, IVN Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Tijdens het debat moet onder andere duidelijk worden wat de aanwezige politieke partijen willen realiseren in de komende vier jaar.

De uitgenodigde partijen (zie onder) zijn gevraagd voorafgaand aan het debat te reageren op twaalf stellingen. Na afloop van het debat worden de antwoorden gepubliceerd, om zo de inwoners van Groningen inzicht te bieden in de standpunten van politieke partijen over groene thema’s. Zes van de twaalf stellingen komen tijdens het debat zelf aan de orde. 

Het debat, dat plaatsvindt vanaf 20.00, is gratis bij te wonen, maar het is noodzakelijk om vooraf een plekje reserveren via de website van het Groninger Forum. De debatleiding is in handen van Bram Douwes.

De uitgenodigde partijen zijn Belang van Nederland Groningen, BoerBurgerBeweging, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, JA21, Partij van het Noorden, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, Volt, VVD, Algemene Waterschapspartij (H&A),  Betaalbaar Water (NZV) en Water Natuurlijk (H&A).