Innovatie

Verkoop bedrijventerreinen trekt aan, minder leegstand kantoren

Het aantal hectare bedrijventerreinen dat in de regio Groningen-Assen wordt verkocht stijgt weer. Dat blijkt uit de bedrijventerreinenmonitor, die jaarlijks door Regio Groningen-Assen (RGA) wordt opgesteld. In 2018 is 11,5 ha bedrijventerrein verkocht. Daarmee was de uitgifte weliswaar lager dan in 2017, maar nog steeds flink boven het aantal dat in de crisisjaren 2013-2016 werd verkocht. Deze opgaande tendens is ook zichtbaar op de vastgoedmarkt; de leegstand van zowel bestaande bedrijfs- als kantoorpanden is in 2018 opnieuw fors afgenomen.


Leestijd: 2 minuten

Verkoop bedrijventerreinen trekt aan, minder leegstand kantoren
Verkoop bedrijventerreinen trekt aan, minder leegstand kantoren

Wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen is de bestuurlijke trekker van het thema Economie binnen de RGA. Hij is niet verrast door het resultaat: "De cijfers uit de bedrijventerreinenmonitor weerspiegelen wat wij al langer zien. De economische dynamiek is de afgelopen jaren flink toegenomen. Bedrijven ontplooien nieuwe initiatieven en dat gaat vaak gepaard met een vraag naar meer ruimte, zowel nieuwbouw als bestaande panden."

Herstel houdt aan

In 2018 is op bedrijventerreinen in de regio Groningen-Assen 11,5 ha uitgegeven, met name in de gemeenten Groningen (6,7 ha), Tynaarlo (2,7 ha) en de voormalige gemeente Haren (0,8 ha). In vier andere gemeenten werden kleinere kavels verkocht. De uitgifte is beduidend minder dan in 2017, toen in totaal 26,1 ha werd uitgegeven. Bijna 20 ha kwam toen echter voor rekening van twee grote transacties in de gemeente Groningen.

Alhoewel er in 2018 dus meer dan 50% mínder hectare is verkocht, is er wel degelijk sprake van een stijgende trend. De uitgifte ligt inmiddels fors boven die in de crisisjaren, toen nog geen 3 hectare per jaar werd uitgegeven. De conclusie is dan ook dat het herstel van de kaveluitgifte dat zich in 2017 heeft ingezet, ook in 2018 aanhoudt. Paul de Rook: "We moeten er nu met z'n allen aan blijven werken om deze stijgende lijn vast te houden, zodat ook de komende jaren voldoende ruimte beschikbaar blijft."

Bestaande bedrijfspanden

De toenemende economische dynamiek is tevens terug te zien in een duidelijke afname van het aanbod aan bestaande bedrijfsruimte. Het aantal bedrijfspanden dat te koop/huur staat, is in vier jaar tijd met 38% gedaald: van 260 in 2015 via 205 in 2016 en 174 in 2017 naar 161 in 2018.

Kantorenmarkt

Een vergelijkbaar patroon doet zich voor op de kantorenmarkt. In 2017 steeg de opnamecapaciteit en dit heeft zich in 2018 doorgezet. Hiermee is het aanbod van kantoorruimte gedaald tot 126.000 m2, terwijl dat in 2014 nog bijna 200.000 m2 was. Dat is in vier jaar tijd een daling van de leegstand met 36%.