Innovatie

Verlichting uit en CV lager besparingsadvies voor leegstaande panden in winterse lockdown

In deze tijd van lockdown en thuiswerken staan veel panden en gebouwen grotendeels of helemaal leeg. In de praktijk blijkt dat er in vele gevallen nog wordt verwarmd en verlicht op het niveau van vóór de Corona-maatregelen. Dit zorgt voor een grote lek aan energie en euro’s. Platform Groningen Werkt Slim roept op om energie en daarmee geld te besparen.


Leestijd: 1 minuut

Verlichting uit en CV lager besparingsadvies voor leegstaande panden in winterse lockdown
Verlichting uit en CV lager besparingsadvies voor leegstaande panden in winterse lockdown

Veel installaties in met name grotere gebouwen zijn voorzien van een automatische klok die vaak is ingesteld door een externe installateur. Personeel is zich om deze reden vaak niet bewust van deze situatie. Ook kan het zijn dat personeel niet weet bij wie ze moeten zijn om deze situatie te bespreken. Het Groningse bedrijf Syplon, dat zich bezighoudt met gebouwenbeheer, houdt dagelijks het stroom- en gasverbruik van vele gebouwen bij. Ook zij zien in veel gevallen met name verwarmingsinstallaties voluit draaien.

Volgens Syplon kan het aanzienlijk lonen om naar de verlichting en de verwarmingsstand te kijken. Gebouwen kunnen zo in enkele weken tijd veel gas en daarmee veel geld besparen. Tijdens de eerste lockdown was dit besef er nog niet en werd er veel verspild. In de winter loopt het verbruik en daarmee de rekening alleen maar op.

Duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim geeft tips om energie en geld te besparen. Zo wordt aangeraden gebruik te maken van een energiemonitoringssysteem om inzicht te krijgen in het energieverbruik. Op basis van die inzichten kunnen bedrijven gericht aan de slag om energie te besparen en direct de impact zien van de uitgevoerde maatregelen. Ook het uitzetten van koel- en vrieskasten die tijdens de lockdown niet gebruikt worden levert besparing op. Natuurlijk is ook een telefoontje naar de installateur zo gepleegd. Op de website van Groningen Werkt Slim staan nog zes duurzaamheidstips van 'Slimme Rik'.