Innovatie

Waardering voor bruikbaarheid van site CMG, aldus onderzoekers RUG

De website van CMG is getest op handigheid in het gebruik door de consument. Uit een onderzoek waaraan is meegewerkt door de RUG blijkt dat de site van CMG handig is in het gebruik maar dat er nog mogelijkheden zijn voor verbetering.


Leestijd: 1 minuut

Op internet is de gebruiker de baas. Met de concurrentie op een muisklikafstand is ‘usability’ een succesfactor. Met deze gedachte is er een’usability’ evaluatie uitgevoerd op de CMG-site. Hier waren studenten enervaren ICT-ers bij betrokken. Twee consultants van CMG Noord-Nederland B.V.hebben dit in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen gedaan.”Geen poespas, rustig, veel informatie en goed leesbare teksten” zijn decomplimenten van de gebruikers. De site wordt over het algemeen mooi enoverzichtelijk gevonden. Opvallend is dat de site gewaardeerd wordt om dezakelijke en niet spectaculaire vormgeving. Teksten zijn goed leesbaar envakjargon wordt weinig gebruikt. Sommige teksten zijn wel te lang.Informatie is actueel en snel te vinden. Ze hebben niet het gevoel ‘lost incyberspace’ te zijn. Kansen zijn er genoeg voor werkzoekenden, maar ICT-erszullen niet gauw vakinhoudelijke informatie vinden. Gebruikers missen ook desfeer van CMG. Bijna alle gebruikers vinden de site beter dan de sites vandirecte concurrenten. Ze kunnen op www.cmg.nl het snelst de informatievinden. De site krijgt een goede beoordeling, maar er is natuurlijk ruimte voor verbetering.