Innovatie

Entrance organiseert online "Barn Talk" over windenergie

Hoe kunnen we windmolens het beste plaatsen op het land, op zo’n manier dat ze rendabel zijn, en ook dat het acceptabel is voor de omgeving? En hoe verdelen we de lasten en opbrengsten van windmolens op een eerlijke manier? Deze vragen komen vanmiddag aan de orde tijdens een online te volgen gesprek georganiseerd door Entrance, het energie-onderzoekscentrum op de Zernike Campus in Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Entrance organiseert online "Barn Talk" over windenergie
Entrance organiseert online "Barn Talk" over windenergie

Onder het motto: ”Blikvangers en Windvangers” organiseert Entrance vanmiddag vanaf vier uur een zogenaamde “Barn Talk”.

In de Nederlandse duurzame energiemix speelt windenergie de komende decennia een grote rol. Om de noodzakelijke CO2-reductie te halen is wind op land (on-shore) en wind op zee (off-shore) nodig. Deze Barn Talk gaat in op wind op zee en de scenario's voor wind op land.

Welke technische en sociale opties zijn er om voldoende groene stroom op te wekken en de juiste balans te vinden tussen rendement en acceptatie. De verschillende technologische, economische en sociale aspecten komen aan bod: Hoeveel windturbines op land zijn nodig om de doelstelling te behalen en hoe doen we dat het beste?

Sociale acceptatie

Hebben we bijvoorbeeld alleen maar grote windturbines nodig of spelen kleinere windmolens ook een rol? Hoe verdelen we de lasten en opbrengsten op een eerlijke manier? Sociale acceptatie speelt daarin een grote rol omdat het onvermijdelijk is dat in het drukbevolkte Nederland windturbines op land relatief dicht bij bewoning geplaatst worden. Het zijn windvangers èn blikvangers. Zijn er oplossingen mogelijk en zijn er best practices van uit de praktijk te ontdekken?

Tafelgasten

Ruud Oerlemans (adviseur Wind op zee) van RVO spreekt in de uitzending over de productieopgave voor wind op zee en wind op land. Gerard Schepers (lector Windenenergie) en Niels Adema (onderzoeker Windenergie) tonen een waaier aan windturbines en de technische en economische aspecten ervan. Joost Pellens (ontwikkelaar duurzame energie) van RWE zal zijn ervaringen delen ten aanzien van de sociale acceptatie in de vele windprojecten waarin zij actief zijn. Gespreksleider is Marcel Koenis (business developer bij EnTranCe).

De uitzending duurt van 16:00 tot 17:00 uur en wordt live gestreamd vanuit de Energy Barn. Ben jij er ook bij? http://tiny.cc/barntalkwind