Innovatie

Zorgt een zwarte wiek voor minder vogelslachtoffers?

Sinds acht maanden wordt in de Eemshaven onderzocht of het zwartverven van één wiek van een windturbine kan helpen om vogels veilig langs de turbines te laten vliegen. Op dit moment lijkt er nog geen duidelijk verschil te zijn in het aantal vogelslachtoffer. Maar, schrijft de provincie Groningen. “Het onderzoek loopt nog, dus het is nu nog te vroeg om op basis hiervan conclusies te trekken.”


Leestijd: 1 minuut

Foto | Gemeente Groningen
Foto | Gemeente Groningen

Het onderzoek wordt gedaan in navolging van een onderzoek op het Noorse eiland Smøla, waar het zwartverven van één wiek zorgde voor 70 procent minder vogelslachtoffers. In de Eemshaven wordt onderzocht of dit ook kan helpen in Nederland waar andere vogelsoorten leven en sprake is van een ander landschap.

Op dit moment staan er zeven windmolens met een zwarte wiek in de Eemshaven. Het onderzoek met deze windmolen loopt nog even door. Het onderzoek ‘zwarte wiek’ loopt naar verwachting tot de winter van 2024/2025 en is een samenwerkingsverband tussen private partijen in de windindustrie (RWE, Vattenfall, StatKraft, Eneco, Pure Energie en Groningen.NL Energy), verschillende overheden (ministerie van EZK/LNV, Rijkswaterstaat en de provincies Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland) en de natuursector (Vogelbescherming).