Nieuws

50 miljoen om lopen en fietsen in de gemeente Groningen te stimuleren

Het gemeente bestuur trekt de komende jaren 50 miljoen euro uit om lopen en fietsen te stimuleren en om de verkeersveiligheid van deze weggebruikers te verhogen.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Gemeente Groningen
Foto | Gemeente Groningen

Het gaat om maatregelen zoals de aanleg en verbetering van fiets- en wandelroutes, het veiliger maken van oversteekplaatsen voor zowel voetgangers als fietsers en de verbetering  van de verkeersveiligheid in bestaande 30 km/uur gebieden.

“De druk op de openbare ruimte neemt toe, dus daar moeten we zorgvuldig mee omgaan,” zegt wethouder Philip Broeksma van Verkeer en Vervoer. “Waar de auto in het verleden vaak leidend was bij het maken van keuzes staat nu de kwaliteit van de openbare ruimte voorop. Dat betekent dat we het aantal auto’s en het gebruik ervan ontmoedigen, en de fietser en de voetganger ruim baan geven.”

De plannen staan in het Uitvoeringsprogramma ‘Lopen Fietsen en Verkeersveiligheid 2023-2030’. Het Uitvoeringsprogramma komt voort uit de Mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op Weg’ die eind 2021 werd vastgesteld.