Nieuws

Nieuwe invulling voor voormalige kerklocatie Garsthuizen

Er is geruime tijd nagedacht over een nieuwe, passende invulling voor de voormalige kerklocatie in Garsthuizen die sinds 2015 in het bezit is van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Nu ligt er een voorlopig plan klaar met een ontwerp van architect Marjolein van Eig.


Leestijd: 2 minuten

Nieuwe invulling voor voormalige kerklocatie Garsthuizen
Nieuwe invulling voor voormalige kerklocatie Garsthuizen

Sinds de afbraak van de kerk in 2015 bleef het dorp met een ongemakkelijke leegte achter. Het ontwerp van Van Eig geeft het dorp weer ‘een hart’. Het herinnert ook aan de vroegere kerk, vertelt het verhaal over de archeologische ondergrond en maakt het monumentale graf van de adellijke familie zichtbaar. Ook in het landschap zal de contour van het nieuwe ontwerp een herinnering aan de kerk zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=DCZKBI02C5U&ab_channel=PersbureauTammeling

De kerk van Garsthuizen was ooit het middelpunt van het dorp. Sinds 1992 werd er niet meer in ‘gekerkt’ en werd de staat van onderhoud steeds slechter. Een aantal dorpelingen – verenigd in Stichting Restauratie Kerk Garsthuizen (SRKG) – heeft zich jarenlang ingezet voor het behoud van deze kerk. Dit bleek echter niet haalbaar vanwege de deplorabele staat van het gebouw, het ontbreken van een monumentale status en van voldoende geld. De kerk is daarom vanwege instortingsgevaar in maart 2015 gesloopt. De voormalige kerklocatie is inmiddels eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken. Gezamenlijk is er in de afgelopen jaren gekeken naar een gepaste, nieuwe invulling voor het dorp.

Kenmerkend voor het werk van Marjolein van Eig is de eigentijdse, duurzame en solide architectuur (www.bureauvaneig.nl). Van Eig houdt van massa, soliditeit en baksteen, het materiaal waarvan de Nederlandse steden tot diep in de twintigste eeuw werden gebouwd. Dat is ook duidelijk terug te zien in het ontwerp voor Garsthuizen. De bakstenen die gebruikt zullen worden, zijn afkomstig uit de voormalige kerk. Zo ook de grote kerkramen. Het hergebruik van deze oude materialen was ook een duidelijke wens van de dorpsbewoners Garsthuizen/Startenhuizen, die dit in een voorstadium aan Van Eig hebben meegegeven.

In de afgelopen maanden is het ontwerp op haalbaarheid getoetst bij diverse gemeentelijke instanties – Stichting Libau, Landschapsbeheer en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) – en op enkele punten aangepast. Ook zijn de inwoners van Garsthuizen/Startenhuizen geïnformeerd via onder andere een digitale presentatie.