Nieuws

Aanpak van Kwinkenplein en omgeving: meer groen en gele steentjes

Na de herinrichting van de Grote Markt worden ook het Kwinkenplein, de Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage aangepakt. Doordat de bussen hier niet meer rijden, is het mogelijk om de straten opnieuw in te richten. De belangrijkste kenmerken van de plannen: meer ruimte voor fietsers en voetgangers, meer groen en gele steentjes.


Leestijd: 2 minuten

Dat meldt de Cityscoop, een uitgave van de Groningen City Club (GCC).

Na de herinrichting van de Grote Markt worden ook het Kwinkenplein, de Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage aangepakt. Doordat de bussen hier niet meer rijden, is het mogelijk om de straten opnieuw in te richten. De belangrijkste kenmerken van de plannen: meer ruimte voor fietsers en voetgangers, meer groen en gele steentjes.

Volgens Lisa Spliet van de gemeente Groningen zijn er al een aantal bijeenkomsten met omwonenden en ondernemers in het gebied geweest. Dat heeft geresulteerd in een Voorlopig Ontwerp. Verschillende wensen van betrokkenen uit de omgeving zijn hierin al meegenomen, aldus Spliet. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om meer groen, maar ook de taxi’s zijn een punt van aandacht: er waren zorgen over mogelijke geluidsoverlast in de nachtelijke uren. Daarom wordt nu gezocht naar een andere plek waar de taxi’s ’s nachts kunnen staan.

Kwinkenplein

Het Kwinkenplein is een belangrijk onderdeel in de fietsroute van oost naar west (en andersom) in de binnenstad. De nieuwe inrichting is daarom meer gericht op fietsers en voetgangers en minder op gemotoriseerd verkeer, vertelt Spliet. Opvallend in de plannen is de groene middenstrook op het Kwinkenplein, met vier tot zes bomen. Verder wordt het asfalt vervangen door de bekende gele stenen en verdwijnen de verhoogde trottoirs. “Het hele gebied wordt gelijkvloers.”

Kreupelstraat

Ook in de Kreupelstraat wordt het asfalt vervangen door gele stenen. Alles wordt, net als de andere plekken in het gebied, gelijkvloers. Toegankelijkheid is belangrijk, aldus de gemeente. Er komen daarom circa vijf gehandicaptenparkeerplaatsen. Ook is er ruimte voor het laden en lossen van de Albert Heijn.

Sint Walburgstraat en pleintje

In dit gebied liggen veel kansen voor vergroening, klimaatadaptatie en het verbeteren van de verblijfskwaliteit, zo vertelt Spliet over de Sint Walburgstraat en bijbehorend pleintje. Sowieso komt er een nieuwe grote boom op het Sint Walburgplein. Mogelijk komt op een andere plek in de straat ook nog een nieuwe boom. Om de verblijfskwaliteit te verbeteren, wordt er ruimte gemaakt voor zitten, spelen en/of kunst. En: de kenmerkende gaslantaarn op het pleintje blijft staan.

Het voorlopig ontwerp is onlangs voorgelegd aan ondernemers en omwonenden in het gebied. Hun wensen en opmerkingen worden – waar dat kan – meegenomen in een definitief ontwerp, dat komend najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgend voorjaar kan vermoedelijk dan de eerste spade de grond in. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dan ook de planvorming voor de herinrichting van de Oude Ebbingestraat opgestart.

Ruimte voor Jou

Onder de noemer Ruimte voor Jou wordt er sinds 2016 hard gewerkt aan een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad voor iedereen. Dat de Grote Markt nu klaar is, wil niet zeggen dat de klus is geklaard. Ook komende jaren wordt er nog hard gewerkt. Niet alleen aan het Kwinkenplein, maar onder andere ook aan het Damsterplein, Dudok, de Oosterstraat en de Gelkingestraat. Onder meer voor de Vismarkt worden nog plannen gemaakt.